Chiêm Hóa - Điểm sáng trong cải cách thể chế hành chính nhà nước

TQĐT - Những năm qua, huyện Chiêm Hóa là địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thể chế hành chính nhà nước, được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh về cải cách hành chính. 

Cùng với thành phố Tuyên Quang, Chiêm Hóa là địa phương được chọn thực hiện thí điểm Trung tâm hành chính công. Tuy mới đi vào thực hiện từ đầu năm nay, điều kiện cơ sở vật chất chưa hoàn thiện như còn thiếu phần mềm quản lý, hệ thống lấy phiếu tự động... nhưng huyện Chiêm Hóa đã trưng tập đủ cán bộ ở 6 lĩnh vực trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Chiêm Hóa tiếp nhận và giải quyết
thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Quan Anh Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện cho biết, khắc phục việc thiếu hệ thống lấy phiếu tự động, Trung tâm phát phiếu hẹn bằng giấy theo từng lĩnh vực đến người dân. Trường hợp đúng thời gian hẹn trả kết quả mà chưa có kết quả, Giám đốc Trung tâm phải trực tiếp có văn bản xin lỗi người dân. Đây là quy định được nêu rõ trong Quy chế làm việc của trung tâm.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã triển khai phần mềm Quản lý điều hành văn bản điện tử liên thông từ UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn. Với phần mềm này, những người đứng đầu chính quyền ở cấp xã, nhất là những xã đặc biệt khó khăn có thể nhận văn bản, thông báo từ cấp huyện một cách nhanh chóng, kịp thời để triển khai đến cán bộ. Để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp xã, đối với những công chức đã được bố trí làm việc tại đây chưa phù hợp về trình độ chuyên môn theo quy định, được huyện tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn.

Hàng năm, UBND huyện cơ cấu lại quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Từ đó, mỗi cơ quan xây dựng quy chế làm việc phù hợp. Nhiều năm qua, huyện là địa phương có cách làm mới trong kiểm tra công tác cải cách hành chính, đó là gắn kết kiểm tra công tác cải cách hành chính với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương trong cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, UBND huyện tiến hành kiểm tra trực tiếp và đột xuất tại nhiều cơ quan đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn nhằm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính của người dân. 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, từ năm 2016 đến nay, riêng Phòng Nội vụ, cơ quan đầu mối về cải cách hành chính đã tổ chức kiểm tra đột xuất, trực tiếp tại 6 cơ quan chuyên môn của huyện và 10 xã về chấp hành kỷ cương, nội quy làm việc. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng cơ quan đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ như: Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Chị Phạm Thị Hồng, cán bộ Văn phòng - Thống kê xã Tri Phú cho biết, qua các đợt kiểm tra của huyện về cải cách hành chính gắn với kiểm tra việc chấp hành kỷ cương công vụ của cán bộ, công chức đã giúp cho mỗi cán bộ, công chức ở cơ sở nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính để thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Đề án cơ cấu vị trí việc làm, huyện đã thực hiện đúng các bước trong bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác giữa các xã, thị trấn, giữa các cơ quan cấp huyện và từ các cơ quan cấp huyện về xã để phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm. Thực hiện Nghị định số 108 ngày 20-11-2014 của Chính phủ, huyện phấn đấu đến năm 2021 tinh giản trên 12% biên chế theo đúng tinh thần Nghị định. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã tinh giản 12 biên chế đối với những công chức hành chính đủ điều kiện để tinh giản.

Những kết quả trong công tác cải cách thể chế hành chính ở huyện Chiêm Hóa đã góp phần để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện giải quyết các thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức đúng hạn; không có kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục