Chủ động, sáng tạo trong cải cách hành chính

Với sự chủ động, sáng tạo, thời gian qua công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội có sự chuyển biến tích cực và rõ nét. Ở hầu khắp các đơn vị, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính và tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều đạt cao. Đó là thành quả của nhận thức đúng và hành động đúng trong công tác cải cách hành chính của các đơn vị.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Nhật Nam

Điểm chung dễ nhận thấy ở các đơn vị là tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đều đạt ở mức cao, trong đó, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối 100% đúng hạn. Tiêu biểu là quận Bắc Từ Liêm có 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn, trong đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100% và tỷ lệ công dân tự nộp khá cao.

Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương, trong năm 2018 và đầu năm 2019, quận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, quận đã chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ hành chính. Với mục tiêu tăng tỷ lệ công dân tự nộp hồ sơ qua mạng, quận đã tích cực tuyên truyền, đồng thời triển khai áp dụng 24 mô hình “tổ dân phố điện tử” tại các khu dân cư. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến công dân tự nộp ở cấp quận đạt 69,85% (6.901 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến công dân tự nộp ở cấp phường đạt 55,2% (7.071 hồ sơ).

Tại quận Hoàng Mai, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính 3 tháng đầu năm 2019 đạt 100% ở cả cấp quận và cấp phường. Để đạt kết quả đó, UBND quận đã tăng cường cơ chế về trách nhiệm, sự phối hợp trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. Bộ phận “một cửa” của quận và phường ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình còn có vai trò quan trọng trong kiểm soát việc thụ lý, giải quyết hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn về mặt thời gian, quy trình giải quyết. Cách làm này đã tăng cường ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương của cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ.

Kết quả khả quan trong công tác cải cách hành chính còn nhờ sự quyết tâm, sáng tạo của các địa phương. Điển hình như quận Hà Đông đã vươn lên từ vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính thứ 14/30 quận, huyện, thị xã (công bố năm 2017) lên vị trí thứ 6/30 quận, huyện, thị xã (công bố năm 2018). Phương pháp của quận Hà Đông là tiến hành kiểm tra thường xuyên cũng như đột xuất bộ phận “một cửa” của UBND quận và 17 phường trên địa bàn, đồng thời chú trọng việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra.

Quận cũng quan tâm nghiên cứu giảm thời gian giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa” quận và phường. Nhờ đó, đối với cấp quận đã có 93,1% thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết, cấp phường có 92% thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Giám đốc Sở Chử Xuân Dũng cho biết: Từ nhận thức đúng, xác định được những khó khăn, thuận lợi, Sở tập trung chỉ đạo cải cách hành chính gắn với thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của các tổ chức, người dân. Việc đo lường đối với 8 dịch vụ hành chính công của Sở năm 2018 cho thấy kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, có 2 dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ hài lòng 98%, 2 dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ hài lòng 95%, 1 dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ hài lòng 90%, 2 dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ hài lòng 85% và 1 dịch vụ hành chính công đạt tỷ lệ hài lòng 82%.

Có thể thấy, dù mỗi đơn vị có những cách làm riêng nhằm cải thiện kết quả cải cách hành chính nhưng đều chung một điểm là chủ động, sáng tạo, nhìn thẳng vào những hạn chế của đơn vị mình để khắc phục. Tinh thần đó sẽ giúp các đơn vị thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục