Tiếng việt | English

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở cấp xã

- Trong 7 nội dung về CCHC được tổ chức thực hiện, đối với cấp xã, phường thường tập trung vào 2 nội dung quan trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua các báo cáo kiểm tra thực tế của Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại một số đơn vị cấp xã cho thấy việc giải quyết TTHC cơ bản kịp thời, đúng quy định, tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) ngày càng được nâng cao và chuẩn hóa theo quy định, công nghệ thông tin được ứng dụng trong giải quyết công việc, nên việc giải quyết TTHC ngày một hiệu quả.


Cán bộ xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) giải quyết TTHC cho người dân.

Chính quyền cấp xã đã chọn cải cách TTHC là khâu đột phá với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”. Trong thời gian qua, hầu hết các xã, phường, thị trấn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để giảm bớt thành phần hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Qua báo cáo về công tác giải quyết TTHC cấp xã cho thấy, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm đạt 100%. Hầu hết các TTHC như chứng thực, hộ tịch… được quy định giải quyết từ 1 đến 2 ngày, thì nay người dân có thể được nhận kết quả ngay. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt từ 30 đến 40%. Việc niêm yết công khai các TTHC cũng được xã thực hiện nghiêm túc, đúng với quy định, niêm yết đầy đủ trên 13 lĩnh vực có 144 TTHC theo quy định tại nơi thuận tiện để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện.

Trong cải cách TTHC ở cấp xã, điều người dân quan tâm nhất chính là ở tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các bộ phận “một cửa” thì cũng đã có nhiều chuyển biến. Nếu như trước đây việc người dân đến xã làm TTHC còn nặng ở yếu tố “xin, cho” thì đang từng bước hình thành yếu tố phục vụ. Những TTHC có yếu tố phức tạp, cán bộ phải có trách nhiệm hướng dẫn để người dân nhanh chóng hoàn thành hồ sơ. Ở hầu hết các xã, phường, thị trấn việc đánh giá chất lượng cán bộ đều thông qua những kết quả giải quyết TTHC cho người dân. 

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, từ 2011 đến nay, toàn tỉnh đã bố trí trên 4.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 cán bộ công chức cấp xã, phường, 100% cán bộ công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đến trên đại học được bố trí đúng công việc, đúng chuyên ngành đào tạo. Trong đó, gần 1.800 người có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ trên 61,23%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm trên 62%. Việc nâng cao đạo đức công vụ cho CBCC cũng được chính quyền xã quan tâm, xem đây là một tiêu chí quan trọng của người CBCC khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác giải quyết TTHC, thời gian tới, các địa phương trong tỉnh cần có những giải pháp đồng bộ, như tiếp tục đầu tư hạ tầng, trang thiết bị cho bộ phận “một cửa”; tuyển chọn đội ngũ cán bộ có năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC... 
 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục