Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở Xuân Lập

- Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập (Lâm Bình) đã tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại xã, UBND xã Xuân Lập đã ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định thời gian làm việc; trang bị các thiết bị đảm bảo cho việc thực hiện cơ chế một cửa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa, nhằm khai thác, thực hiện nhanh, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Hoàng Văn Dềnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, UBND xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính như chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ...


Nhân dân xã Xuân Lập giao dịch tại bộ phận một cửa xã Xuân Lập (Lâm Bình)

Việc công khai thủ tục hành chính cũng được UBND xã chú trọng thực hiện theo quy định hiện hành, niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ, thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới, quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Ngoài ra, việc công khai các thủ tục hành chính còn được tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị của xã, cuộc họp của thôn và các hội nghị phổ biến pháp luật. Đặc biệt, ngoài lịch tiếp công dân các ngày trong tuần, Chủ tịch UBND xã đã định kỳ tiếp công dân tại phòng làm việc vào thứ tư hằng tuần, giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân...

Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa xã Xuân Lập đã tiếp nhận và giải quyết xong 822 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn 770 hồ sơ, đúng hạn 52 hồ sơ; không có hồ sơ tồn đọng. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: Chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn... được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất. Những thủ tục cần sự phối hợp giải quyết hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên thì bộ phận một cửa tiếp nhận, hẹn ngày trả cụ thể và chuyển đến cơ quan cấp trên giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Anh Triệu Tòn Quang, thôn Nà Co cho biết, đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đến đây, anh được cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của xã hướng dẫn tận tình, chu đáo các bước cần thiết để hoàn thiện được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn một cách nhanh nhất nên anh rất hài lòng với cách giải quyết công việc của cán bộ nơi đây.

Với nhiều giải pháp tích cực, công tác cải cách hành chính ở xã Xuân Lập đã có những chuyển biến tích cực thu được kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc, từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục