Công an huyện Lâm Bình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa

- Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Công an huyện Lâm Bình đã chuyển bộ phận tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính sang bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện.


Công an huyện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa UBND huyện.

Theo đó, các thủ tục hành chính như: Cấp giấy chứng minh nhân dân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND huyện.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục