Tiếng việt | English

Công khai minh bạch TTHC nâng cao Chỉ số CCHC

- Việc công khai, minh bạch TTHC, tiến độ giải quyết TTHC đã được UBND tỉnh quy định bằng nhiều văn bản Chỉ đạo. Theo kết quả công bố Chỉ số CCHC của Ban Chỉ đạo Chính phủ về CCHC năm 2019 mặc dù chỉ số CCHC tăng 3 bậc so với năm 2018 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố nhưng chỉ số thành phần về cải cách TTHC của tỉnh lại đạt rất thấp cả về điểm và thứ hạng với 82,1%, giảm 19 bậc từ vị trí 43 xuống vị trí 62/63 tỉnh, thành phố.

Qua phân tích về các điểm chỉ số thành phần trong chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 của Sở Nội vụ cho thấy có rất nhiều điểm trừ liên quan đến việc công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. Điển hình như tỷ lệ cơ quan chuyên môn các cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn tình trạng không cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC tại Bộ phận một cửa; Kiểm tra các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố phần lớn các trang không công khai đầy đủ TTHC, chưa cập nhật các TTHC mới, chủ yếu chỉ công khai quyết định công bố TTHC, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin và giải quyết TTHC; Việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng TTĐT hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh cho thấy có công khai nhưng chưa đầy đủ, phần lớn là dữ liệu tĩnh, không cập nhật theo thời gian thực.


Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả TTHC TP Tuyên Quang.

Ngay sau khi có kết quả điểm Chỉ số CCHC, Sở Nội vụ đã tiến hành đánh giá, phân tích những điểm tiêu chí thành phần. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính các cấp cần phải thực hiện nghiêm các quy định về công khai TTHC. Các cơ quan, đơn vị đều đã nhận ra những thiếu sót trong việc triển khai thực hiện việc niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên các website điện tử, do vậy đã có sự điều chỉnh ngay theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Nếu như những năm trước, Sở Công thương bị đánh giá là đơn vị nằm nhóm dưới của Chỉ số CCHC của tỉnh nhưng đến nay đã có cải thiện đáng kể. Truy cập vào trang điện tử của Sở cho thấy niêm yết đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực công thương ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết TTHC của Sở cũng đã được công khai, hồ sơ TTHC của người dân được giải quyết đến đâu đều thể hiện rõ các bước trên trang điện tử.

Không chỉ có Sở Công thương, việc công khai minh bạch TTHC tại trụ sở đã được cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã quan tâm hơn. Hầu hết trang điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện đều đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân. Hiện nay, người dân có thể tra cứu TTHC bằng nhiều phương thức như tra cứu trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã hoặc tra cứu trên máy tính, laptop, điện thoại thông minh có kết nối Internet. Hiện 100% cơ quan, đơn vị có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều niêm yết đầy đủ TTHC trên bảng gắn tường, đóng quyển đặt bàn hoặc trụ xoay đặt tại vị trí thích hợp, dễ quan sát. Nhiều trụ sở UBND xã thiết kế gian niêm yết TTHC có mái che ở sân trụ sở, nơi thuận lợi để nhân dân dễ dàng nhìn thấy và tra cứu, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, giám sát quy trình giải quyết TTHC. TTHC được niêm yết đầy đủ các lĩnh vực, đẹp về hình thức giúp người dân có thể tra cứu thông tin bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính.

Thay vì đến trụ sở trực tiếp tra cứu, tổ chức, cá nhân còn có thể ở bất cứ nơi đâu tra cứu qua máy tính, laptop, điện thoại di động có kết nối Internet tìm hiểu quy định TTHC. 100% TTHC toàn tỉnh đã được cập nhật, đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh với 2.068 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 683 dịch vụ công mức độ 3 và có 54 dịch vụ công mức độ 4.

Chị Nguyễn Thu Thủy, cán bộ kế toán một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cho biết, chị thường thay mặt công ty giải quyết TTHC, trước đây thường phải đi lại nhiều nhưng nay ngồi trên máy tính cũng có thể nắm rõ các quy định, quy trình thực hiện TTHC và có thể thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua Internet và bưu điện. Chị Thủy cho rằng, thời gian gần đây, việc niêm yết công khai TTHC có sự cải thiện, được thực hiện khá nghiêm túc theo quy định. 100% TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia và được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Do vậy, đã góp phần tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu và giám sát việc thực hiện TTHC.

Để đạt mục tiêu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố, niêm yết, công khai, minh bạch đúng quy định của UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục công khai, minh bạch TTHC bằng hình thức thiết thực, phù hợp. Có thể công khai TTHC qua bảng tra cứu điện tử, máy tính kết nối tới cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin về TTHC, hệ thống thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại cổng thông tin điện tử tỉnh… Đây là những giải pháp quan trọng để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục