Công khai việc làm sai

- Các địa phương trong cả nước đã thực hiện từng bước có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Trong đó có cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp khi được khảo sát về mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức Nhà nước thì mới đạt trên 50%. Vì vậy, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công của đội ngũ cán bộ, công chức vẫn còn hạn chế. Khắc phục điều này, các địa phương đã đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các địa phương đã công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử và cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp là cách làm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiên quyết xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp; loại bỏ ngay các thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện.

Công khai người làm sai và việc làm sai cũng là cách để người dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Cách công khai này cũng là để bản thân mỗi cán bộ, công chức tu dưỡng đạo đức, tự sửa mình.  

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục