Tiếng việt | English

Dấu ấn về công tác cải cách hành chính - Bài cuối: Hướng tới nền hành chính phục vụ

- Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách TTHC của tỉnh trong thời gian qua. Việc đẩy mạnh cải cách TTHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

>> Bài 1: Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành

>>Bài 2: Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ

Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC đã được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm thời gian giải quyết TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng,... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 958 TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân trên 30%. Trong đó một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định như: Đấu thầu cấp huyện giảm từ 50% - 83%; tư pháp giảm từ 40% - 77%; tài nguyên và môi trường giảm từ 30% - 59,3%; đầu tư kinh doanh giảm từ 30% - 50%... Bên cạnh việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thì các cơ quan, đơn vị thực hiện 72 TTHC được đơn giản hóa thủ tục thành phần. 

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục đang thực hiện tại 19/19 sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, người dân chủ yếu thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của ngành dọc như: Lĩnh vực cấp giấy chứng minh thư nhân dân, xử phạt vi phạm hành chính của ngành Công an; thu BHXH, BHYT, chi trả lương hưu của ngành Bảo hiểm xã hội; thu thuế hộ kinh doanh của ngành Thuế, thu tiền điện của điện lực. Đối với các ngành thuộc tỉnh, đã bước đầu thực hiện ở một số sở, ngành, như chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp giấy phép lái xe của ngành Giao thông Vận tải; cấp phiếu lý lịch tư pháp của ngành Tư pháp,… Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện tỉnh thực hiện (thực hiện thí điểm tại các huyện Sơn Dương, Na Hang, Hàm Yên). Đến nay, huyện Hàm Yên đã thực hiện chuyển bộ phận “Một cửa” huyện sang trụ sở Bưu điện huyện. Việc chuyển địa điểm tiếp nhận, trả kết quả TTHC trên bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ nét, nhận được sự hài lòng của người dân.


Cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, sở ngành của tỉnh tham gia tập huấn về chuẩn hóa
 thủ tục hành chính trên Website cơ sở dữ liệu Quốc gia.

 

Tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa TTHC và danh mục TTHC được gần 2.000 thủ tục, đồng thời công bố công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích... Tỉnh hiện có 42/42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 theo quy định. 

Tạo sự hài lòng của người dân

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác cải cách TTHC. Toàn tỉnh hiện có 100% các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Hiện tỉnh có 2 Trung tâm Hành chính công, 4 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Hệ thống một cửa điện tử được cài đặt và vận hành ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tổng số dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công - Một cửa điện tử của tỉnh là 2.682 thủ tục. Trong đó, mức độ 2 là 1.792 thủ tục, mức độ 3 là 818 thủ tục, mức độ 4 là 72 thủ tục. Việc vận hành một cửa điện tử đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Tỷ lệ TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh đạt 100% tạo thuận lợi cho người dân tra cứu. 

Trung tâm Hành chính công của thành phố Tuyên Quang chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4/2017. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình này và được coi là bước đột phá về công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Với hoạt động của Trung tâm Hành chính công, tất cả các phòng ban chuyên môn cử cán bộ tới Trung tâm Hành chính công thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tại chỗ; ký duyệt và trả kết quả ngay tại Trung tâm đối với các thủ tục hành chính không phải viết phiếu hẹn và trả kết quả. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang cho biết: “Thời gian, tác phong, lề lối, hiệu quả công việc của cán bộ luôn được giám sát chặt chẽ. Chúng tôi mong muốn tạo sự hài lòng của người dân nhất nếu có thể. Chỉ cần cán bộ có lời nói, hành động chưa chuẩn mực với người dân, Trung tâm sẽ kiến nghị với UBND thành phố thay thế người khác”.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả). Qua đó, đã góp phần nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ. Theo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2019, Công an tỉnh Tuyên Quang xếp loại xuất sắc với số điểm là 95,43/100 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Công an tỉnh duy trì xếp loại xuất sắc về chỉ số cải cách hành chính.    

Trước đây, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của thị trấn Sơn Dương chỉ là một phòng nhỏ nằm cùng với các phòng chuyên môn thuộc trụ sở UBND thị trấn đủ kê một bàn tiếp nhận hồ sơ, người dân đến giải quyết TTHC phải đứng ngoài hành lang chờ đến lượt. Năm 2017, thị trấn đã đầu tư xây dựng nhà hành chính công với đầy đủ trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện thực hiện mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” với 6 cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực luôn trực đón nhận hồ sơ TTHC của người dân. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thị trấn Sơn Dương áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Mọi thủ tục, các loại phí được niêm yết công khai, minh bạch. Anh Mạc Hoàng Hải, tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương cho biết, anh đi xác nhận lý lịch dân sự, thường mất nhiều thời gian chờ đợi, nay chỉ trong vòng 20 phút anh đã lấy được kết quả, cán bộ giải quyết công việc nhiệt tình khác hẳn trước đây. 

Xã Hồng Quang được coi là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Lâm Bình. Dù vậy, xã đã bố trí đầu tư nhà làm việc nhận và trả kết quả, sắm sửa trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khang trang, hiện đại. Cùng với đó, UBND xã đã ban hành quy chế làm việc của cơ quan, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, công chức, mối quan hệ giải quyết công việc, phối hợp thực hiện nhiệm vụ… Chị Lều Thị Ngàn, thôn Thượng Minh cho biết, cán bộ biết mình ở xa nên ưu tiên giải quyết trước và nhanh hơn trước đây nhiều.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực trong cải cách TTHC của tỉnh đang phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực để hệ thống chính quyền trong tỉnh ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp.  

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục