Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

- Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Tuyên Quang năm 2020 đạt 83,81%, tăng 0,99 điểm so với năm 2019, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Như vậy, công tác CCHC của tỉnh trong năm qua có sự chuyển biến tích cực song lại tụt bậc trong bảng xếp hạng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao Chỉ số CCHC, trong đó công tác tuyên truyền về CCHC vẫn được xem là một trong những giải pháp hàng đầu.

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC

Tại hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để cải thiện Chỉ số CCHC đòi hỏi phải có sự thay đổi về mặt nhận thức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhất là đối với các cơ quan, đơn vị tiếp xúc trực tiếp, giải quyết nhiều việc cho tổ chức, người dân; đảm bảo thông tin tuyên truyền vừa có tính biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt công tác CCHC, đồng thời phản ánh những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt. Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền về CCHC vẫn được coi là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác CCHC.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC, cũng đã được UBND tỉnh hết sức quan tâm, trong đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này. Cụ thể như: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2019 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020, Văn bản số 3464/UBND-NC ngày 04/11/2020 về đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác CCHC... Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thông qua các buổi tọa đàm...

Cán bộ Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến. 
     Ảnh: Thanh Trà

Trên các trang thông tin điện tử, fanpage của các sở, ngành, huyện, thành phố đều có nội dung về công tác CCHC, công khai TTHC, triển khai các dịch vụ công trực tuyến... Báo Tuyên Quang duy trì thường xuyên chuyên trang tuyên truyền về CCHC, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên đề CCHC. Nội dung tuyên truyền về CCHC trên báo, đài được đăng tải kịp thời hàng ngày. Các nội dung CCHC được tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm và khả năng của từng đối tượng. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC của tỉnh.

Tuyên truyền hướng đến doanh nghiệp, người dân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền còn một số hạn chế, nhất là đối với tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn về công tác CCHC. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, UBND tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. UBND tỉnh đề nghị các cá nhân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến tại các địa chỉ: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức viên chức cung cấp tốt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 của đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì các cơ quan, đơn vị vẫn phải tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp theo hình thức gần như “cầm tay chỉ việc”, từng bước để doanh nghiệp, người dân làm quen với dịch vụ công.

Cán bộ phường Tân Hà hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.

Đồng chí Phan Thị Kim Anh, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khi có doanh nghiệp đến giải quyết TTHC, nhân viên bộ phận một cửa sẽ trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thao tác đăng ký tài khoản, scan tài liệu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. Như vậy khi thành thạo, lần sau doanh nghiệp sẽ có thể tự mình thực hiện một cách dễ dàng ở bất cứ đâu. Song song với việc nộp hồ sơ trực tuyến, Sở cũng cung cấp cho doanh nghiệp Phiếu đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để cải thiện Chỉ số CCHC, có nhiều tiêu chí đánh giá sự tác động đến phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến cảm nhận của doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên hiểu biết của doanh nghiệp, người dân về CCHC vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là trong việc tiếp cận những dịch vụ công trực tuyến mà tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương cung cấp. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tích cực phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp về công tác CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC. Trong đó cần phải tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân thấy được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC; các nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và liên hệ công việc... góp phần chung tay thực hiện CCHC.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục