Tiếng việt | English

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy hành chính

TQĐT - Với sự chủ động, tích cực vào cuộc của mỗi địa phương, đơn vị, việc ứng dụng CNTT nhất là ở cấp xã đang có sự phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cấp cơ sở.

Xã Sinh Long (Na Hang) là một trong những xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh, nhưng ở đây 100% cán bộ, công chức đều sử dụng máy tính để xử lý các công việc. Các máy tính đều được kết nối internet và tích hợp các phần mềm chuyên dụng thuộc các lĩnh vực khác nhau như: tư pháp - hộ tịch, tài chính - kế toán, địa chính… giúp cán bộ xã xử lý công việc nhanh chóng, chính xác.


Cán bộ thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ TTHC trực tuyến.

Anh Bàn Văn Quý, thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long đến bộ phận một cửa của UBND xã Sinh Long đăng ký khai sinh cho con. Sau khi được cán bộ phụ trách về công tác Tư pháp hộ tịch xã hướng dẫn nộp đầy đủ giấy tờ thủ tục liên quan, chưa đầy 2 phút nhập dữ liệu và các thao tác đơn giản trên hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ trong hệ thống chính quyền, tất cả các thông tin cần thiết làm thủ tục cấp khai sinh cho con anh Quý đã hoàn tất. 

Ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận thông tin, Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng như tỷ lệ văn bản trao đổi của cơ quan, đơn vị mình trên Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 100% TTHC của các cơ quan nhà nước đã được đưa vào phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua mạng. Có 18 sở, ngành; 07 huyện/thành phố; 62 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó có 735 dịch vụ công mức độ 3 (388 dịch vụ công cấp tỉnh, 271 dịch vụ công cấp huyện, 76 dịch vụ công cấp xã); 52 dịch vụ công mức độ 4. Bên cạnh đó, có một số cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành dọc, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Công an tỉnh. Sở Tư pháp là đơn vị có tỷ lệ người đăng ký các dịch vụ thông qua hệ thống đăng ký hồ sơ TTHC trực tuyến cao, chiếm tới 96,12%. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, sở dĩ có được tỷ lệ cao như vậy là do cán bộ tại bộ phận một cửa luôn hướng dẫn, tuyên truyền, làm mẫu ngay cho người dân cách đăng ký hồ sơ TTHC trực tuyến tại các điểm giao dịch, chỉ hướng dẫn 1 lần, lần sau bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể thực hiện được.

Thời gian qua, tỉnh đã hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử; tạo lập và cung cấp hòm thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc là 96%. Hoàn thiện kết nối, liên thông Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 4 cấp: Chính phủ, tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện hiện nay đạt 100%. Chứng thư số chuyên dùng cũng đã cấp cho 279 cơ quan nhà nước (42 cơ quan cấp tỉnh, 96 cơ quan cấp huyện, 141 cơ quan cấp xã) và 05 cá nhân. Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong thời gian qua đã được triển khai một cách mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính.            

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục