Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một trong các giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm tạo ra đột phá trong cải cách hành chính.

Công chức Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Tuyên Quang hướng dẫn
 người dân thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Tùy vào điều kiện thực tế và đặc thù công việc của từng ngành, từng địa phương đã xây dựng những quy chuẩn, quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị đã kiểm tra công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng văn hóa công chức, văn minh nơi công sở.

Ở những lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên - môi trường, đầu tư, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội, y tế, bảo hiểm xã hội... và những nơi có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành cấp tỉnh đều yêu cầu cán bộ, công chức làm việc tại đây phải tuân thủ đúng các quy tắc ứng xử với nhân dân, đồng nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh không chỉ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đơn giản và hiện đại hóa các thủ tục hành chính mà đã ban hành nhiều văn bản quy định về thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố.

Cán bộ, công chức ở các Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố được yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định nội dung nhận, trả kết quả phải thể hiện rõ các hồ sơ thực hiện đúng thời gian quy định, chậm thời gian quy định, tên cán bộ xử lý hồ sơ khi báo cáo người đứng đầu vào ngày 15 hàng tháng. Trong trường hợp đến lịch hẹn mà chưa trả được kết quả thì người đứng đầu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố phải trực tiếp thông báo, nêu rõ nguyên nhân và xin lỗi.

Theo ông Phạm Đình Tứ, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2017 Văn phòng tập trung nâng cao một số chỉ số khi khảo sát mức độ hài lòng của người dân còn thấp. Văn phòng đã tiến hành rà soát, lựa chọn những người có đủ năng lực, tâm huyết, chí công, vô tư trong công việc để bố trí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thành phố.

Song song với việc ứng dụng các phần mềm trong đăng ký khám, chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang đã coi trọng việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của ngành Y. Hàng năm, bệnh viện xây dựng kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y, bác sỹ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ngay từ đầu năm, bệnh viện đã tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo bệnh viện với các trưởng khoa, phòng; giữa từng cán bộ, nhân viên với các trưởng khoa, phòng về thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, y bác sỹ trong bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; yêu cầu các trưởng khoa, phòng là người chịu trách nhiệm khi có kiến nghị, phản ánh không tốt từ phía người bệnh và người nhà bệnh nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y, bác sỹ. Nhiều năm qua, bệnh viện duy trì hiệu quả hòm thư góp ý dành cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. 

Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ rất quan trọng trong cải cách thể chế hành chính. Điều đó khẳng định sự quyết tâm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công cuộc cải cách hành chính.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục