Đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính

- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua Sở Tư pháp đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác CCHC. Kết quả, trong 5 năm liên tục Sở Tư pháp là đơn vị dẫn đầu các cơ quan sở, ngành toàn tỉnh về Chỉ số CCHC. Đây là thành tích hết sức tự hào của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Với vai trò là người “gác cổng” cho UBND tỉnh trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh, 100% VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành được ngành Tư pháp thẩm định đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, khả thi và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Trung bình hàng năm, Sở Tư pháp thực hiện thẩm định và tham gia ý kiến đối với gần 100 dự thảo VBQPPL đảm bảo trước và đúng hạn theo Luật định, trong đó trên 50% văn bản QPPL được thẩm định trước thời hạn. 


Cán bộ Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến cho người dân.

Trong công tác cải cách TTHC, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh thực hiện theo hướng đơn giản, tiện lợi, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, ngành Tư pháp đã và đang áp dụng những mô hình mới nhằm đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là các việc liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Thể hiện quyết tâm góp phần cùng với chính quyền cấp tỉnh trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, gần dân, được nhân dân tin tưởng. Đặc biệt việc rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính ở các ngành, lĩnh vực có tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt, đảm bảo các tiêu chí như: Sự cần thiết ban hành, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Tính tới thời điểm hiện nay, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục 452 lượt TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; công bố 238 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Sở đã thực hiện cắt giảm từ 33,3% đến 83,3% thời gian giải quyết TTHC theo quy định. Việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trực tuyến; tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của ngành trong những năm qua, với việc xây dựng, duy trì, khai thác, sử dụng, quản lý 12 phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp; thực hiện trao đổi 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho hoạt động công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ. Sở Tư pháp đã khai thác tối đa lợi thế của mạng xã hội Facebook, Zalo để trao đổi công việc, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động và phổ biến, giáo dục pháp luật; sắp xếp lại các phòng làm việc để tiết kiệm điện khi sử dụng máy điều hòa và các thiết bị dùng chung. Chính vì vậy, từ năm 2016 đến nay, Sở đã tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng từ các giải pháp này. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 năm qua, Sở luôn được UBND tỉnh xếp hạng thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính; 5 năm liên tục là đơn vị được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá chỉ số hài lòng (DCI) trong tốp dẫn đầu. Nhờ thành tích đó, 5 năm qua Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh tặng 16 Bằng khen cho tập thể và cá nhân về thành tích công tác CCHC giai đoạn giai đoạn 2016 - 2018, thành tích về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015 - 2019, thành tích về công tác hoàn thiện thể chế.             

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục