Đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Qua tổng hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các huyện, thành phố cho thấy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh ngày càng thân thiện, lắng nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp, tiếng nói của doanh nghiệp ngày càng có trọng lượng hơn.

Sự quan tâm của sở, ngành, các cấp chính quyền đối với doanh nghiệp thể hiện qua nhiều khía cạnh như tinh thần thái độ phục vụ, minh bạch công khai, xây dựng các thiết chế, nâng cao tính năng động chủ động, đồng thời luôn lắng nghe tham vấn của các hiệp hội khi tổ chức các sự kiện liên quan. Tỉnh cũng thường xuyên mời đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp tham gia các cuộc họp, làm thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động cải thiện chỉ số PCI trên địa bàn hoặc tham gia vào đoàn kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là phối hợp cùng với Hiệp hội tiến hành khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.


Cán bộ bộ phận một cửa Sở Công Thương giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Kể từ năm 2014, Ban chỉ đạo PCI cùng các Hiệp hội tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” hay tổ chức các Hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp. Thông qua các buổi gặp gỡ, đối thoại, các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn về tình hình “mạnh - yếu” của các doanh nghiệp, chính quyền kịp thời đề ra hoặc điều chỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Thời gian qua, việc các sở, ban, ngành đã tích cực chủ động phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ngành (DCI) cho thấy tinh thần cầu thị của các cơ quan, đơn vị. Qua việc đánh giá chỉ số, các cơ quan, đơn vị thấy được đâu là những điểm phục vụ doanh nghiệp còn chưa tốt, chưa đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục, cải thiện. 

Từ việc lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian thực hiện tập trung chủ yếu lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài chính, ngân hàng, khởi sự doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng.

Các cơ quan hành chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc; 100% sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cài đặt phần mềm quản lý văn bản; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử trao đổi công việc đạt 92%, trong đó tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt trên 90%; 1.419 dịch vụ công được cung cấp ở mức độ 1, mức độ 2 là 1.400 dịch vụ, mức độ 3 là 1 dịch vụ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 42 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Việc áp dụng hệ thống này đã giúp cho các cơ quan cụ thể hóa quy trình giải quyết công việc trên nền các quy định chung về thủ tục hành chính của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh một cách khoa học, đúng luật. Tỉnh đang tiếp tục triển khai dự án Xây dựng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giai đoạn II, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia, triển khai hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục