Tiếng việt | English

Giảm thời gian giải quyết đối với 958 TTHC

- Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 TTCH; UBND huyện, thành phố giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 378 TTHC.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông” của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân làm TTHC về lĩnh vực đất đai.

Trong đó, một số lĩnh vực giảm từ 50% - 83% thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật như: Đấu thầu giảm từ 50% - 83%; tư pháp giảm từ 40% -77%; thông tin và truyền thông giảm từ 34% - 71,6%; tài nguyên và môi trường giảm từ 30% - 59,3%; đầu tư kinh doanh giảm từ 30% - 50%; khởi sự doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh giảm từ 16,7% - 50%; công thương giảm từ 35% - 50%; nông nghiệp giảm từ 30% - 43%; thuế giảm từ 15% - 40%; tài chính - ngân hàng giảm từ 15% - 40%; lao động - việc làm giảm từ 28% - 40%; xây dựng giảm từ 31,7% - 33%...

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục