Tiếng việt | English

Hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

- Việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Ứng dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ.

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tính đến thời điểm hiện nay, 100% TTHC toàn tỉnh đã được cập nhật, đăng tải trên Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh với 2.068 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, có 1.331 dịch vụ công mức độ 1, 2; 683 dịch vụ công mức độ 3; 54 dịch vụ công mức độ 4.


Người dân làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.      Ảnh: Quốc Việt

Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tối thiểu từ 50% số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ, đồng thời xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh cũng đã thực hiện ký thỏa thuận hợp tác về triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện và giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện ký thỏa thuận hợp tác với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã chuyển trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang trụ sở của Bưu điện huyện trong đó có các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang. Như vậy, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Bưu điện giúp người dân  thay vì đến cơ quan hành chính giải quyết TTHC có thể đến các bưu điện gần nhất để gửi hồ sơ đăng ký giải quyết TTHC.

Sở Tư pháp là đơn vị đi đầu toàn tỉnh về triển khai hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Ngay từ tháng 11/2017, Bộ phận Một cửa của Sở đã được đưa vào sử dụng Hệ thống một cửa điện tử, với 147 dịch vụ công trực tuyến (đạt 100%) và tích hợp trên Trang thông tin điện tử với 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 109 TTHC mức độ 2. Để người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã, cấp huyện, nhân viên bưu điện. Khi người dân đến thực hiện giải quyết TTHC sẽ được hướng dẫn các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Việc tiếp nhận và xử lý TTHC được thực hiện một cách đồng bộ từ khâu tiếp nhận đến các phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở. Việc vận hành phần mềm cung ứng dịch vụ công trực tuyến luôn được đảm bảo thông suốt. Từ năm 2018 đến nay, số hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến đều đạt tỷ lệ trên 85%.


Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến.

Huyện Hàm Yên là đơn vị đi đầu toàn tỉnh về việc chuyển địa điểm Bộ phận Một cửa huyện sang trụ sở Bưu điện. Đồng chí Nguyễn Minh Toán, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Hàm Yên cho biết, việc chuyển Bộ phận Một cửa sang bưu điện nhằm hình thành thói quen để người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC sẽ có thêm sự tham gia của nhân viên bưu điện trong việc luân chuyển, tiếp nhận, trả hồ sơ TTHC. Nhân viên Bưu điện sẽ tư vấn, giới thiệu để người dân sử dụng dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương.

Nhìn chung, việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. Mức độ và phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, số hồ sơ giao dịch ngày càng tăng, đáp ứng chỉ tiêu về CCHC theo quy định. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục có các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đó từng bước làm thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua các bộ phận Một cửa, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất. Từng bước tiến tới xác định Internet sẽ là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục