Không gì là không thể

- Không gì là không thể là tên gọi của một bộ trực thuộc Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Đây là một cách làm rất mới nhằm hướng tới mục tiêu đưa xã hội Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tiến bộ hàng đầu thế giới thông qua việc xây dựng phương cách hoạt động hoàn toàn mới trong chính phủ.

Bộ có nhiệm vụ giải quyết những khoảng trống trong quản lý nhà nước ngay từ khi nó chưa phát sinh. Đặc biệt, Bộ không cần bộ trưởng và cơ cấu đến tối giản. Lý giải cho sự ra đời của Bộ Không gì là không thể, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheik Mohammed bin Rashid cho rằng, thế giới đang biến chuyển quá nhanh, đòi hỏi chính phủ phải thường xuyên được tái cơ cấu. Vậy nhưng chính phủ không thể thụ động chờ vấn đề nảy sinh rồi mới tìm cách giải quyết. Bộ Không gì là không thể hướng tới lường trước những vấn đề sẽ phát sinh trong xã hội, từ đó cung cấp dịch vụ ngay từ trước khi người dân có nhu cầu, khắc phục triệt để những "khoảng mù" trong quản lý nhà nước. Để làm được điều đó, Bộ Không gì là không thể sẽ làm nhiệm vụ chủ động tìm đến người dân, nắm bắt các nhu cầu mới phát sinh của xã hội. Từ đó, phối hợp với các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương cải tiến chất lượng dịch vụ.

Sau khi thành lập, Bộ Không gì là không thể đã bắt tay ngay vào công việc. Mục tiêu đầu tiên được đặt ra là phải rút giảm thủ tục mua sắm tài sản công từ 60 ngày xuống còn 6 phút, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Không gì là không thể làm được và mọi việc đều có cách để giải quyết. Quan trọng là có quyết tâm làm hay không và có đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong từng thời điểm cụ thể. Nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, việc cải tiến, đổi mới để tạo thuận lợi cho tập thể, cá nhân ngày càng cần khẩn trương thực hiện, không chỉ đối với Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, mà là trách nhiệm của tất cả Chính phủ các nước.  

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục