Tiếng việt | English

Không ngừng nỗ lực cải cách hành chính

- Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất. Những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính đang được các bộ, ngành Trung ương và nhân dân ghi nhận.

Bước tiến ấn tượng

Ngày 24-5-2019, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tỉnh Tuyên Quang đạt 78,71 điểm, xếp thứ 10 trong nhóm 36 tỉnh, thành phố nhóm B có chỉ số CCHC đạt từ 75% đến dưới 80 điểm. Năm 2018, Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc thứ hạng so với năm 2017.

Trong 8 lĩnh vực đánh giá của Bộ chỉ số, Tuyên Quang có 3 lĩnh vực tăng thứ hạng là: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính nhà nước. Trong đó, 2 lĩnh vực được đánh giá top 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước là: Cải cách tổ chức bộ máy đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố.


 Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông huyện Na Hang.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cũng công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố (SIPAS). Tỉnh Tuyên Quang thuộc nhóm khá trong các tỉnh, thành phố có nhiều chỉ số thành phần đạt khá cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cũng có những bước tiến đáng kể. Năm 2016, PCI của tỉnh xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 39; năm 2018 xếp thứ 34; PAPI năm 2016 xếp thứ 21, năm 2017 xếp thứ 19, năm 2018 xếp thứ 17.

Những kết quả trên chính là sự đánh giá, ghi nhận khách quan đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Trên thực tế, ở các địa phương và các cơ quan hành chính nhà nước việc cải cách thủ tục hành chính đang ngày càng đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân tốt hơn. Nếu như trước đây, bộ phận Một cửa liên thông huyện Na Hang mới thành lập hoạt động chưa thực sự nền nếp, việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân còn hạn chế, nhưng đến nay, UBND huyện đã bố trí 5 công chức ở các lĩnh vực văn phòng - thống kê, lao động - thương binh và xã hội, tài chính - kế hoạch, tư pháp, đất đai thường trực tại đây để tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang cho biết: Các công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông của huyện mặc dù hiện nay đều kiêm nhiệm, nhưng đã bố trí thời gian hợp lý thu xếp công việc chuyên môn để có mặt thường trực tại bộ phận một cửa liên thông trong giờ làm việc, đảm bảo mọi thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Chị Hoàng Thị Hồng, công chức Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Na Hang cho biết, được lãnh đạo tạo điều kiện phân công cho một công chức khác san sẻ bớt công việc để chị có thời gian thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa liên thông. Chị Hà Thị Hương Mai, người dân tổ 16, thị trấn Na Hang đến làm thủ tục cải chính giấy khai sinh cho biết, chị đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây được cán bộ hướng dẫn rất chu đáo, tỉ mỉ nên chị mang đầy đủ các giấy tờ và không phải đi lại nhiều lần. Còn với bộ phận Một cửa thị trấn Na Hang, tuy cơ sở vật chất chưa được đầu tư về trụ sở nhưng công chức bố trí làm việc tại đây 100% có trình độ đại học và được bố trí đúng chuyên ngành được đào tạo. Giải quyết nhanh và không để thủ tục hành chính của người dân bị tồn đọng nên UBND thị trấn luôn bố trí 1 đồng chí phó chủ tịch trực ký thủ tục hành chính của người dân.

Còn nhiều việc phải làm

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng vẫn còn những hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đó là chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong triển khai thực hiện CCHC. Nguồn lực dành cho hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả thực hiện một số nội dung cải cách hành chính còn hạn chế như: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; giải quyết TTHC còn một số trường hợp quá hạn mà không có thông báo hoặc gửi thư xin lỗi đến người dân, tổ chức; việc công bố TTHC và niêm yết công khai TTHC tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan còn hạn chế, phân tách nhiều đầu mối, thiếu gắn kết; tỷ lệ hồ sơ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Với những hạn chế này, các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan hành chính Nhà nước sẽ còn nhiều việc phải làm.

Nhằm tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể; tăng cường quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC. Bên cạnh đó thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị trên cơ sở đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ngoài ra cần tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong thực hiện CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

  Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục