Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh: Minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính

TQĐT - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị nằm trong số 10 đơn vị cấp tỉnh được UBND tỉnh chấm điểm cao về chỉ số cải cách hành chính, đồng thời đứng thứ nhất toàn tỉnh về tính minh bạch trong cải cách thủ tục hành chính. Sở và các đơn vị trực thuộc cũng như Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện đã nỗ lực cải cách thể chế, nâng cao chất lượng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giải quyết tốt các chế độ, chính sách của người dân.

Công chức văn hóa - xã hội xã Tuân Lộ (Sơn Dương) tuyên truyền các
chế độ chính sách đối với hộ nghèo.

Công tác tham mưu, theo dõi việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Sở được giao cho công chức pháp chế làm cán bộ đầu mối theo đúng quy định. Do đó, công tác tham mưu, theo dõi, kiểm tra được thường xuyên, chủ động. Theo anh Nguyễn Thiện Tân, cán bộ đầu mối cải cách thủ tục hành chính của Sở, hàng năm, công tác rà soát thủ tục hành chính được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng dùng chung ở cả 3 cấp, quy định rõ thời gian, nhiệm vụ của từng cấp, hạn chế được việc chồng chéo, nhất là các thủ tục liên quan tới chế độ đối với người có công. Nhiều thủ tục hành chính được rà soát và đơn giản hóa dựa trên những quy định mới ban hành của Trung ương và phù hợp với thực tế địa phương.

Năm 2016, một số thủ tục hành chính như: Cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp; thẩm định nội quy lao động; đăng ký hoạt động, bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp; xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp được rút ngắn thời gian giải quyết. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ, chính sách cho người dân như các phần mềm quản lý, điều hành văn bản; quản lý hộ nghèo, hồ sơ người có công; phần mềm quản lý và chi trả trợ cấp người có công giúp cho việc chi trả được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

Cải cách tổ chức bộ máy là khâu quan trọng được Sở chú trọng. Thực hiện theo đề án xác định vị trí việc làm, các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở đã tham mưu xác định từng loại công việc gắn với các chức danh, số người làm việc, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, hầu hết hồ sơ giải quyết chế độ được tiếp nhận tại bộ phận “Một cửa” của Sở và đơn thư các loại đều được giải quyết kịp thời. Riêng năm 2016, có gần 10 nghìn hồ sơ giải quyết chế độ và đơn thư gửi tới Sở nhưng không có hồ sơ, đơn thư tồn đọng. 

Anh Lê Quang Toàn, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Sơn cho biết, bộ thủ tục hành chính của ngành được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cấp huyện và tại tất cả trụ sở làm việc của UBND cấp xã. Một số thủ tục trước đây khá rườm rà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về cấp thẻ BHYT cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đã được đơn giản hóa. Công chức văn hóa - xã hội cấp xã lập danh sách các đối tượng có thể gửi thẳng đến BHXH huyện mà không phải qua Phòng như trước đây. Phòng sẽ thực hiện đối chiếu các thông tin với BHXH huyện. Bên cạnh đó, thủ tục hưởng trợ cấp dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được đơn giản hóa. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện trực tiếp trình UBND huyện ký quyết định cho các đối tượng đủ điều kiện, không phải trình Sở như trước. Chị Trần Thị Dung, công chức văn hóa - xã hội phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của ngành về cải cách hành chính, các thủ tục hành chính về chế độ, chính sách vừa phải đảm bảo tính chặt chẽ theo quy định vừa phải tinh gọn. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và lập hồ sơ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội từ dưới cấp cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi đối với cán bộ trực tiếp giải quyết công việc và người dân.

Ngay từ những ngày đầu năm, Sở đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính. Mục tiêu của Sở trong năm nay là xây dựng trang website riêng của Sở, tiến tới đưa toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở lên mức độ 3 đồng thời cũng là năm đầu tiên, Sở tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người có công, đơn vị liên quan và công dân về mức độ hài lòng đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong tỉnh.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục