Tiếng việt | English

Ngành thi hành án dân sự quyết tâm không để án tồn đọng

TQĐT - Bám sát chỉ đạo của Tổng Cục THADS về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo cán bộ thực hiện ý thức kỷ luật, phát huy năng lực trong công tác, xử lý vụ việc. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác, góp phần quan trọng giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo nền tảng để toàn ngành tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương trao đổi nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Với quyết tâm thay đổi lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành THADS có đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp trong thực thi công vụ, từ 2017 đến nay, Cục đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai chủ trương về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Qua đó nhằm phát huy tính tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên; tạo sự tin tưởng, hài lòng của tổ chức và công dân đối với hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan THADS tại địa phương...

Cục THADS tỉnh đã chủ động củng cố, kiện toàn về công tác cán bộ; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; điều động cán bộ, chấp hành viên cho các chi cục địa phương có số vụ việc phải thi hành lớn để hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Cục tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của các phòng, ban nghiệp vụ, các chi cục... để khắc phục cơ bản những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động THADS.

Trong thực hiện công tác chuyên môn, Cục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp, nhất là đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, đôn đốc thực hiện; rà soát, phân loại án đảm bảo chính xác; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, chú trọng giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, có số tiền phải thi hành lớn...

Trong 4 tháng (từ tháng 10-2018 đến 2-2019) Cục THADS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thi hành có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng pháp luật các văn bản, quyết định của TAND các cấp về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Cục ký quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp của tỉnh, từ đó kịp thời trao đổi, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chấp hành viên trong quá trình thụ lý vụ việc. Cục đã thụ lý 3.463 việc; số tiền 160,3 tỷ đồng, giảm 58 việc (1,7%) và tăng 48,4 tỷ đồng (43%) so với cùng kỳ năm 2018/Số có điều kiện thi hành 2.056 việc và trên  86 tỷ đồng (chiếm 61% về việc, 55% về tiền trong tổng số phải thi hành). Kết quả, đã thi hành xong 1.335 việc, số tiền 8,5 tỷ đồng, giảm 252 việc (16%) và tăng hơn 2,1 tỷ đồng (33,5%) so với cùng kỳ năm 2018; đạt tỷ lệ 64% về việc, 10% về tiền trên số việc, tiền có điều kiện thi hành.

Địa bàn thành phố Tuyên Quang có lượng án thi hành lớn, phức tạp nhất trong tỉnh, nhất là các vụ án liên quan đến ngân hàng, các vụ việc về tiền lớn. Thực tế này đặt ra cho cán bộ thi hành án phải có phương pháp tốt, nghiệp vụ vững cộng với sự kiên trì, tâm huyết mới thực hiện được. Ông Cao Trọng Thủy, Chi Cục Trưởng Chi cục THADS thành phố cho biết: Quyết tâm không để án tồn đọng, kéo dài, Chi cục tập trung lực lượng làm cuốn chiếu các vụ việc; đối với vụ việc lớn, khó sẽ phối hợp với các cơ quan trong khối, cấp ủy, chính quyền địa phương để có giải pháp thi hành tốt nhất, đồng thời đối với các đối tượng phải thi hành án có điều kiện thi hành mà trây ỳ sẽ tổ chức cưỡng chế, cương quyết không để tồn.

Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp, hoạt động của ngành THADS tỉnh từ đầu năm đến nay có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết, giảm đáng kể án tồn đọng.     

  Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục