Tiếng việt | English

Nỗ lực cải cách thể chế tạo bước đột phá

TQĐT - Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 ở tỉnh ta có 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là cải cách thể chế. Đây được xem là “gốc” của sự cải cách vì nó có tác động quyết định tới các nhiệm vụ khác trong cải cách hành chính.

Cán bộ, công chức Phòng Rà soát văn bản QPPL, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND tỉnh đã xây dựng nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó phải kể đến những nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa tập trung, hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã... Tuy nhiên, những cơ chế, chính sách này phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần mới thực sự đi vào cuộc sống. Đơn cử như chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa tập trung đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh được ban hành tháng 7 - 2014 là chính sách được thay đổi đến lần thứ 3. Theo các đại biểu HĐND tỉnh thì sự điều chỉnh này là một sự cải cách. Trước đây, muốn được hỗ trợ, người dân phải xây dựng dự án, phải chứng minh được diện tích canh tác, quy mô sản xuất, tài sản thế chấp..., thì nay, những thủ tục phức tạp trên đã được loại bỏ. Chỉ trong 2 năm thực hiện, số tiền giải ngân của các ngân hàng hỗ trợ sản xuất theo chính sách này đã lên tới hàng chục tỷ đồng, gấp nhiều lần 4 năm thực hiện chính sách trước đó. Đây là một minh chứng cho thấy vấn đề mấu chốt trong cải cách hành chính là cải cách thể chế.  Chính sách ban hành đúng pháp luật, phù hợp với thực tế ở địa phương. Từ đó, các văn bản hướng dẫn, các thủ tục tiếp theo để người dân được hưởng chính sách mới thông thoáng, đơn giản, dễ thực hiện.

Yêu cầu đặt ra đối với cải cách thể chế là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội; đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015, nhiệm vụ cải cách thể chế đã đạt được kết quả quan trọng. Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng ngành trong việc soạn thảo, trình ban hành văn bản. Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL của tỉnh được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, đưa công tác xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh đi vào nền nếp, khoa học, chất lượng ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, toàn tỉnh tự kiểm tra trên 4.200 văn bản, phát hiện và đề nghị xử lý gần 100 văn bản. Các cơ quan kiểm tra theo thẩm quyền trên 2.000 văn bản, phát hiện và đề nghị xử lý trên 200 văn bản có nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chỉ số Par index) của Bộ Nội vụ, tỉnh Tuyên Quang đạt 83,24 điểm, tăng 68,9 điểm so với năm 2012. Đáng chú ý là kết quả chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh ta đạt 95,30%, thuộc nhóm 5 tỉnh cao nhất về chỉ số này. Kết quả này khẳng định những nỗ lực trong công tác cải cách thể chế, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra 136 văn bản, kiến nghị xử lý 5 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 80 văn bản QPPL, đề nghị xử lý 13 văn bản. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức rà soát 262 văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành theo chuyên đề cải cách hành chính. Công bố các văn bản hết hiệu lực, hết một phần hiệu lực làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Cũng từ cải cách thể chế, chỉ trong 6 tháng đầu năm,  tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 2,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có những dự án lớn của các tập đoàn Vingroup, Mường Thanh, Woodsland... Mục tiêu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 80%. Đây là một mục tiêu không dễ, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ chương trình tổng thể cải cách hành chính trong cả giai đoạn. Giải pháp hàng đầu là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp. Hệ thống văn bản QPPL thuộc thẩm quyền được ban hành kịp thời, hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi và được công khai, minh bạch. 

Bài, ảnh: Vũ Tuấn

Tin cùng chuyên mục