Tiếng việt | English

Nỗ lực nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

TQĐT - Chỉ số PAPI là bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước của các tỉnh, thành phố. Năm 2017, Bộ Nội vụ công bố chỉ số PAPI của tỉnh đạt 37,50/60 điểm, đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm 16 tỉnh đạt điểm trung bình cao, tăng 5 bậc so với năm 2016.

Tỉnh ta được đánh giá chỉ số PAPI từ năm 2011. Nội dung khảo sát PAPI gồm 6 chỉ số nội dung với 22 chỉ số nội dung thành phần. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh ta có 1.680 lượt người thuộc 12 thôn, bản, tổ dân phố của 6 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang được khảo sát chỉ số PAPI. Kết quả năm 2017, tỉnh có 3 chỉ số được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất là: Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, chỉ số công khai, minh bạch, chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân. Bên cạnh đó có 6/22 chỉ số nội dung thành phần được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất như: Chỉ số tham gia quyết định về các công trình công cộng của người dân; mức độ hiệu quả tương tác với chính quyền địa phương; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo, dịch vụ y tế công cộng... Ngoài ra, còn có 10/22 chỉ số nội dung thành phần được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao.


Công chức Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang hướng dẫn người dân
làm các thủ tục hành chính.

Có được kết quả này, những năm qua, tỉnh đã nỗ lực cải cách hành chính từ cải cách thể chế, chính sách theo từng lĩnh vực, ngành dọc. Công tác cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công có trọng điểm. Tỉnh tranh thủ mọi điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa, từng bước đồng bộ tới cấp xã; đưa vào sử dụng hai Trung tâm Hành chính công. Đồng thời có kế hoạch cụ thể phát triển các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã nỗ lực thực hiện các chỉ số PAPI theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Những nỗ lực này đã mang lại chuyển biến khá rõ nét trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, chứng thực hộ tịch.

Anh Hoàng Trần Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hàng năm, Chi cục tham mưu với lãnh đạo Sở các giải pháp thực hiện chỉ số về đất đai trong bộ chỉ số PAPI như: Thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảng giá các loại đất chi tiết đến từng khu vực, vị trí đất; quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê; dự án không đưa đất vào sử dụng, đề xuất thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với những dự án chủ đầu tư không có khả năng thực hiện. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên tham mưu rà soát thủ tục hành chính để đề xuất bãi bỏ những quy định không còn phù hợp về lĩnh vực quản lý đất đai.

Nhiều năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu tỉnh về chỉ số hài lòng của người dân. Công tác cải cách hành chính luôn được Sở quan tâm, bố trí cán bộ đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Lê Thiệu Tân, cán bộ đầu mối về thủ tục hành chính của Sở cho biết, trong cải cách hành chính, yêu cầu minh bạch, công khai rất quan trọng. Trong bộ chỉ số PAPI, chỉ số này là một trong những chỉ số chính để đánh giá. Bởi vậy, Sở đã phối hợp với VNPT Tuyên Quang đưa 100% thủ tục hành chính mức độ 2 lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, đưa vào hoạt động phần mềm “một cửa” điện tử. Các thủ tục hành chính của ngành được công bố đầy đủ ngay sau khi Bộ công bố danh mục thủ tục hành chính. Từ năm 2016 đến tháng 1 - 2018, UBND tỉnh đã công bố 5 quyết định danh mục thủ tục hành chính với tổng số 173 thủ tục, đã bãi bỏ 26 thủ tục không còn phù hợp, hiện tại còn 144 thủ tục. 

Sau khảo sát, đánh giá và công bố chỉ số PAPI đã chỉ ra được những vấn đề trong quản trị và hành chính công để các cấp, ngành có biện pháp khắc phục. Vì vậy, kết quả công bố chỉ số PAPI cần được thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị. Chỉ số nào đạt thấp cần chỉ rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào. Có như vậy, kết quả cũng như hiệu quả của việc khảo sát chỉ số PAPI mới thực sự cung cấp thông tin, dữ liệu để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, điều hành, cung ứng dịch vụ công.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục