Tiếng việt | English

Sở Tài nguyên và Môi trường: Đột phá trong cải cách chỉ số DCI

- Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị có nhiều giao dịch với người dân và doanh nghiệp, với những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, khoáng sản… Sau nhiều năm ở vị trí xếp hạng thấp, năm 2019 đã có bước tiến vượt bậc, từ vị trí thứ 13 vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DCI).

Chỉ số DCI đã trở thành cuộc đua ngầm giữa các sở, ngành, địa phương. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Minh Tơn khẳng định, xác định đây là cơ sở quan trọng, đóng góp vào việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực trong thu hút đầu tư vào tỉnh. Xác định cải thiện chỉ số DCI là nhiệm vụ trọng tâm, ngành đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hàng tháng đối với các đơn vị liên quan. Đây cũng là nội dung bắt buộc trong các cuộc họp nội bộ của sở. 


Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát hiện trạng đất đai trên bản đồ địa chính. 

Giải pháp quan trọng mà ngành tập trung thực hiện là cải cách thủ tục hành chính. Năm 2019, đơn vị đã tổ chức rà soát 100% thủ tục hành chính, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Ngành tài nguyên và môi trường đã vận hành mô hình một cửa điện tử, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên mạng Internet. Trong đó, đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 51 thủ tục hành chính và mức độ 3 đối với 28 thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính của sở đều được công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành và gửi trực tiếp qua email đến các tổ chức, doanh nghiệp. 

Theo thống kê, năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã tiếp nhận và giải quyết trên 36 nghìn lượt hồ sơ, trong đó, riêng hồ sơ về đất đai là trên 35,9 nghìn lượt, còn lại là các hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực môi trường và khoáng sản. Tất cả các hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng quy định, trong đó 60% hồ sơ hoàn thành trước thời gian quy định. 

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, ngành đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đồng thời, có cơ chế giám sát, thực hiện nghiêm các nội dung trong thực hiện thủ tục hành chính, từ tiếp nhận đến xử lý, tăng cường hỗ trợ ngay khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu… Nhờ thế, trong bảng xếp hạng, một số chỉ tiêu thành phần của Sở Tài nguyên và Môi trường được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao như Thiết chế pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chi phí thời gian giải quyết thủ tục hành chính… 

Năm 2020 là năm về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cũng là năm mà nhiều xã trên địa bàn tỉnh thực hiện việc sáp nhập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên phần việc cần làm là rất lớn. Ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động rà soát các quy phạm pháp luật, nhất là những chính sách đang sửa đổi, bổ sung, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ngay khi các chính sách mới có hiệu lực. Đồng thời, lực lượng đoàn viên thanh niên của ngành sẵn sàng ra quân tình nguyện ngay sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 hỗ trợ người dân các xã sáp nhập sửa đổi thông tin trên giấy chứng nhận, sửa đổi hệ thống hồ sơ địa chính… giảm bớt thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.  

Với những nỗ lực trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, giai đoạn 2016 - 2019, Tuyên Quang đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 240 dự án, với diện tích hơn 1.000 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, từ các hoạt động của ngành đã đóng góp cho nguồn thu ngân sách của tỉnh trên 634,5 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng thu ngân sách địa phương. Trong đó, đóng góp từ đất đai 398,9 tỷ đồng; khoáng sản 80,3 tỷ đồng; bảo vệ môi trường 34,1 tỷ đồng và từ hoạt động quản lý tài nguyên nước 121,2 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục