Tiếng việt | English

Sở Tư pháp triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

- Trong thời gian qua, Sở Tư pháp là đơn vị đi đầu toàn tỉnh về triển khai hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, việc tiếp nhận và trả hồ sơ được triển khai nhanh gọn, dễ dàng, chính xác, tiết kiệm, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thực hiện TTHC.

Việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Ứng dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ. Do đó, có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công. Tháng 11/2017,  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp đưa vào sử dụng Hệ thống một cửa điện tử, với 147 dịch vụ công trực tuyến/147 thủ tục hành chính (đạt 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và tích hợp trên Trang thông tin điện tử của Sở; trong đó, có 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 109 TTHC mức độ 2.  


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến.

Để người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh việc tuyên truyền thông qua đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã, cấp huyện, nhân viên bưu điện. Khi người dân đến thực hiện giải quyết TTHC sẽ được hướng dẫn các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, lần sau người dân có thể tự thực hiện. Việc tiếp nhận và xử lý TTHC được thực hiện một cách đồng bộ từ khâu tiếp nhận đến các phòng chuyên môn, lãnh đạo Sở. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, những vấn đề vướng mắc của người dân sẽ được cán bộ của Sở trực tiếp hướng dẫn trực tiếp thông qua trang Facebook Sở Tư pháp Tuyên Quang. Việc vận hành phần mềm cung ứng dịch vụ công trực tuyến luôn được đảm bảo thông suốt. Bằng các giải pháp trên, từ đầu năm 2018 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở đã tiếp nhận 4.307 hồ sơ, trong đó có 3.691 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 85,6%. Đây là tỷ lệ cao so với hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Anh Vũ Nguyên Phương, tổ 16, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đang sống ở thành phố Việt Trì có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và đã đăng ký trực tuyến thông qua địa chỉ: www.tuphaptuyenquang.gov.vn mà Sở Tư pháp cung cấp.

Qua 4 bước thao tác bằng hình thức điền các thông tin cá nhân vào các ô có sẵn, anh Phương đã hoàn thành việc đăng ký và nhận mã số đăng ký trực tuyến để nhận kết quả. Anh Phương cho biết, việc đăng ký hồ sơ trực tuyến sẽ thuận tiện cho những trường hợp đang công tác ở xa, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho người giao dịch, nhanh chóng, chi phí rẻ, không phải mất thời gian đi lại nhiều nếu hồ sơ có bị sai sót, có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ và chỉnh sửa thông tin dễ dàng thông qua hệ thống internet. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, để thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến phải thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo duy trì thông suốt phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo Sở luôn đóng vai trò quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ để kịp thời chấn chỉnh. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết, nắm được quy trình, thao tác đăng ký hồ sơ trực tuyến.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục