Tiếng việt | English

Sở Xây dựng Tuyên Quang: Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng và phát triển đô thị, năm 2017, Sở Xây dựng Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ những giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.


Chuyên viên Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện
thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo thật sự thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động xây dựng, ngay từ đầu năm, lãnh đạo sở đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, xác định rõ những mục tiêu trọng tâm; đồng thời ban hành quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông, xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, giám sát giữa các phòng, đơn vị trong giải quyết công việc đối với doanh nghiệp và người dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong những nỗ lực đáng ghi nhận đó phải kể đến công tác cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giảm được 30% so với quy định. 

Để công tác cấp phép xây dựng ngày càng đi vào nền nếp, sở đã dự thảo, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND, ngày 25-4-2017 của UBND tỉnh) làm cơ sở để các huyện, thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Ngoài ra, sở cũng chủ động tham mưu các giải pháp xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang. Năm 2017, sở phối hợp với các ngành lựa chọn địa điểm quy hoạch, lựa chọn địa điểm thực hiện đầu tư 67 dự án; thỏa thuận đồ án quy hoạch chi tiết 32 công trình, cấp phép xây dựng 41 công trình thuộc thẩm quyền, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 139 hồ sơ, thẩm định thiết kế và dự toán 137 hồ sơ, kiểm tra công tác nghiệm thu 29 công trình. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ tồn đọng.

Sự đồng bộ trong việc ban hành, kiểm tra, tuyên truyền chính là “chìa khóa” làm nên hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của đơn vị. Thời gian tới, sở tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Hương Ly

Tin cùng chuyên mục