Tạo hướng mở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TQĐT - Từ ngày 3-3-2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực. Đây là nghị định được chuẩn bị khá công phu nhằm phát huy giá trị của quyền sử dụng đất, cũng như giảm phiền hà cho người dân khi thực hiện các giao dịch tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Phạm Đình Tứ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẳng định: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6-1-2017 của Chính phủ đã tháo gỡ nhiều trường hợp đang bị vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.  


Bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang giải quyết
yêu cầu của nhân dân. Ảnh: Thanh Phúc

Theo quy định mới của Nghị định này, tại Khoản 54, Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì trường hợp người dân (hộ gia đình, cá nhân) nhận chuyển nhượng đất từ ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008 bằng giấy tờ viết tay thì người đang sử dụng đất không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, điều này mở rộng thêm các loại đối tượng được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghị định 01 quy định giao UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất để cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận trong trường hợp cấp đổi, cấp lại, chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận... Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải cho bộ phận đăng ký đất đai cấp sở, tạo sự thông thoáng cho người dân trong khâu giao dịch liên quan đến đất đai. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.

Là cán bộ địa chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Sơn, anh Phạm Sinh Quyền cho rằng, điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhà, đất đó hiện sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2004, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại, đảm bảo yêu cầu về công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Điều này tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất của mình. Tuy nhiên, cũng sẽ là khó khăn trong việc giám định hiện trạng sử dụng đất, cần tuân thủ đúng trình tự, đảm bảo tính hợp pháp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nghị định 01 đã tháo gỡ ngay về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp hộ gia đình cụ thể, tập trung nhiều nhất ở phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Trước đây, rất nhiều hộ dân có giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất từ năm 1982 nhưng theo quy định cũ thì không thể làm được “sổ đỏ”, thì nay khi Nghị định 01 ban hành sẽ được pháp luật công nhận loại giấy tờ này và bổ sung vào các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 43/2004/NĐ-CP, ngày 15-5-2004 của Chính phủ.
Một trong những nội dung được nhân dân quan tâm là việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo đó, có 9 thủ tục được rút ngắn từ 1/3 đến 1/2, có trường hợp rút ngắn đến 2/3 thời gian thực hiện so với trước đây. Ví dụ thủ tục đăng ký, cấp “sổ đỏ” cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng tối đa 15 ngày so với quy định cũ 30 ngày; cấp lại “sổ đỏ” do bị mất không quá 10 ngày so với quy định tại Điều 61, Nghị định 43/2004 là không quá 30 ngày...

Việc ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân. Do đó, chính quyền cơ sở cần tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ công vụ, nhất là việc giải quyết hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn vì hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu được thực hiện từ UBND cấp xã.

Phạm Lê Duy

Tin cùng chuyên mục