Tiếng việt | English

Tạo niềm tin

Tôi vừa đi chứng thực một số giấy tờ, thấy cán bộ công chức làm việc nhanh chóng, hiệu quả thật. Tôi được hướng dẫn đầy đủ về thủ tục, những giấy tờ cần phải có theo quy định và được thông báo thời gian trả kết quả. Các loại phí, lệ phí cũng được niêm yết công khai, cụ thể theo từng mục làm cho mọi người dễ dàng tra cứu.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được đổi mới. Người dân có nhu cầu được giải quyết một cách thuận tiện. Mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình là phục vụ nhân dân.
- Các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức làm công việc giải quyết thủ tục hành chính đều được kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc. Chẳng hạn như việc đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Việc đánh giá này được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch do Bộ Nội vụ tổ chức. Người dân như chúng ta chính là những chủ thể thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
- Kết quả đánh giá năm vừa qua, tỉnh ta đã tăng lên đứng ở vị trí khá về sự hài lòng của người dân so với các tỉnh trong cả nước. Nhưng vẫn còn một số hạn chế về thái độ phục vụ của số ít cán bộ, công chức hay người dân còn phải đi lại nhiều lần mới lấy được kết quả...
- Việc cải cách thủ tục hành chính muốn đạt hiệu quả thì yếu tố đầu tiên và quyết định là đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, công chức phải tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp thì mới tạo được niềm tin của người dân đối với sự vận hành của cơ quan hành chính nhà nước.

Nguyệt Hằng

Tin cùng chuyên mục