Tiếng việt | English

Tập huấn chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

- Ngày 8-11, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức tập huấn chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đối tượng tham gia tập huấn gồm công chức phụ trách công nghệ thông tin, công chức trực tiếp giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực của các sở, ban, ngành tỉnh.


Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành tham gia tập huấn.

Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công Quốc gia, tỉnh cần tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cả 3 cấp chính quyền với tổng số khoảng 2.000 TTHC đang có hiệu lực. Để thực hiện nhiệm vụ này, các đối tượng tham gia tập huấn được hướng dẫn truyền dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC sang Cổng dịch vụ công Quốc gia; chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Sau hội nghị, các cán bộ, công chức tham gia tập huấn sẽ tiến hành triển khai ngay công việc chuẩn hóa TTHC truyền dữ liệu sang Cổng dịch vụ công Quốc gia để đảm bảo tiến độ nhiệm vụ Chính phủ giao xong trước ngày 15-11-2019.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục