Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Ngày 14-1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 cho các cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện của các sở, ban, ngành.

 Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trao đổi tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính với các nội dung: hệ thống một cửa điện tử, quy trình nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương; xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia… Tập huấn nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao nghiệp vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục