Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần nâng cao hiệu lực
quản lý Nhà nước về cải cách hành chính.

Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Đây là đầu mối do các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn chủ trì, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp Trung tâm để rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục TTHC; giải thể Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị để đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; UBND cấp huyện phối hợp tổ chức rà soát, đăng ký thực hiện giải quyết liên thông các TTHC giữa cấp huyện với cấp tỉnh và một số cơ quan tổ chức theo ngành dọc.  

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết (Tp Tuyên Quang).

Tin, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục