Tiết kiệm và hiệu quả

- Mỗi một cuộc họp với cả đống văn bản, giấy tờ dần đang trở thành quá khứ khi các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang mang lại hiệu quả thiết thực như tiết kiệm chi phí, thời gian. Hiện nay, một số sở, ngành đã tổ chức họp trực tuyến, tài liệu được chuyển qua email để đại biểu nghiên cứu chứ không phát tại các cuộc họp, hội nghị như trước đây. Một số tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình "Phòng họp không giấy tờ" đã thực sự tiết kiệm và hiệu quả.

Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phòng họp không giấy tờ do VNPT nghiên cứu, thực hiện nhằm mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Cụ thể, trước phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt, sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết, kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp. Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống, người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác.

Trong xu thế công nghệ thông tin ngày càng phát triển với những ứng dụng tiện ích thì các cấp, ngành, các địa phương cần phải đổi mới, ứng dụng phương pháp làm việc để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Nguyệt hằng

Tin cùng chuyên mục