Tiếng việt | English

Từng bước giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2016/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 17 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, các sở, ngành, huyện, thành phố đã cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Cách làm này đã tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc.

Tại hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh đã khẳng định: “Một nền hành chính vững mạnh, trong sạch là một chỉnh thể gồm có các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đều phải vững mạnh.

Muốn như vậy thì mỗi sở, ngành, đơn vị phải tự cải cách chính mình”. Ngay từ khi ban hành quy định này, các sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã tập trung rà soát các TTHC không cần thiết, phát sinh để giảm thiểu thời gian giải quyết.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, đã có 580 TTHC của các sở, ngành được cắt giảm thời gian giải quyết. Trong đó, lĩnh vực giảm sâu là khởi sự doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh với 99 thủ tục được cắt giảm thời gian, đạt tỷ lệ 16,7% đến 50% so với quy định; lĩnh vực tư pháp với 69 thủ tục, đạt từ 40% đến 77%; lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 66 thủ tục, đạt từ 30% đến 59,3%; lĩnh vực nông nghiệp có 107 thủ tục, đạt từ 30% - 43%; lĩnh vực công thương có 53 thủ tục, đạt từ 35% - 50%...

Các lĩnh vực về thuế, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, lao động, việc làm, cũng được cắt giảm thời gian tối thiểu từ 30%. Các huyện, thành phố đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 378 TTHC, tiêu biểu là Chiêm Hóa với 90 thủ tục, Lâm Bình 87 thủ tục, Hàm Yên 81 thủ tục.

Theo bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, đối với những thủ tục giải quyết theo cơ chế “Một cửa”, Sở đã cắt giảm tối đa thời gian. Chẳng hạn như các thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài trước đây quy định giải quyết trong 10 ngày, nhưng nay giảm xuống còn 2 ngày.

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trước đây không quy định cụ thể thời gian, nhưng nay giải quyết trong 1 giờ. Đối với những thủ tục hành chính liên thông, Sở phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành khác để đôn đốc và giải quyết nhanh nhất cho tổ chức, cá nhân. 

Các sở, ngành đã bố trí, sắp xếp, tăng cường cán bộ chuyên môn khi cần thiết. Sở Công Thương có 116 TTHC theo quy định của Bộ Công Thương, đã cắt giảm đối với 56 TTHC. Tỷ lệ thời gian bình quân cắt giảm đạt 38,7% so với quy định. Chị Phạm Thu Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương cho biết, các TTHC liên quan đến lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp như gas và xăng dầu... trước đây, các phòng, ban chuyên môn phân công một công chức phụ trách nhưng nay do cắt giảm thời gian giải quyết, các phòng, ban phải điều động thêm từ 1 - 2 công chức.

Anh Lê Xuân Cường, Phó Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty cổ phần Xăng dầu Tuyên Quang cho hay, nếu như theo các quy định trước đây, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phải mất 30 ngày, thì nay chỉ 18 ngày doanh nghiệp nhận được kết quả. 

Quy định cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC tuy mới triển khai, song nhiều sở, ngành đã hoàn thành mục theo quy định. Song, để việc cắt giảm thực sự giảm bớt phiền hà, sự chờ đợi của người dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng những thủ tục nào có thể cắt giảm tối đa và không thể cắt giảm tối đa nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.   

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục