Tiếng việt | English

Tuyên Quang tăng 2 bậc về chỉ số PAPI

TQOL - Ngày 2-4, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức công bố báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018.

Để xác định Chỉ số PAPI đơn vị thực hiện đã chọn ngẫu nhiên hơn 14.300 người dân từ 63 tỉnh/thành phố để phỏng vấn, chia sẻ trải nghiệm và cảm nhận về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Năm 2018, PAPI có thêm 2 chỉ số là quản trị môi trường và quản trị điện tử so với 6 chỉ số nội dung như những năm trước. Kết quả tổng hợp PAPI năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố, Bến Tre và Lạng Sơn là 2 địa phương có tổng điểm cao nhất đều là 47,05 điểm; thấp nhất là Bình Định với 41,04 điểm.

Kết quả Chỉ số PAPI của Tuyên Quang năm 2018 đạt 44,90 điểm, đứng ở vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2017). Về các điểm số thành phần cụ thể, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,78 điểm; chỉ số công khai minh bạch đạt 5,37 điểm; chỉ số trách nhiệm giải trình đạt 5,14 điểm; chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,25 điểm; chỉ số thủ tục hành chính công đạt 7,34 điểm; chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,18 điểm; chỉ số quản trị môi trường đạt 4,37 điểm; chỉ số quản trị điện tử đạt 3,47 điểm.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục