173 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được tập huấn về phòng, chống mua bán người

- Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Tham dự tập huấn tại điểm cầu Viettel Tuyên Quang và các huyện, thành phố có 173 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh; Hội LHPN huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc; chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Viettel Tuyên Quang.

Các đại biểu được học tập các chuyên đề về: Quy định của pháp luật về xử lý các hành vi mua bán người; xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phương thức, thủ đoạn, hành vi và các biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người; tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Các đại biểu dự tập huấn đã tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ, cập nhật thêm kiến thức, biện pháp về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tham gia viết bài thu hoạch về các kiến thức đã tiếp thu tại hội nghị, liên hệ thực tế tại cơ sở.

Tin, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục