Tiếng việt | English

758 lượt thành viên được vay vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh

- Đến nay, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đang triển khai hoạt động tại 66/138 xã, phường, thị trấn của 7/7 huyện, thành phố, 188 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.370 thành viên tham gia.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong việc triển khai Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh năm 2020.

Tăng trưởng vốn năm 2020 đạt trên 236,5 triệu đồng; dư nợ tiết kiệm trên 1,4 tỷ đồng. Quỹ đã thẩm định và giải ngân cho 758 lượt thành viên vay vốn, với trên 11,6 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được triển khai thực hiện đúng đối tượng, người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2021, Quỹ tiếp tục tổ chức, triển khai tốt hoạt động tín dụng - tiết kiệm tại địa bàn các xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố; tiếp nhận vốn của dự án (dự án KOICA) và tổ chức triển khai kịp thời khi được dự án cấp vốn; thực hiện tốt công tác hạch toán, quản lý tài sản, công tác kế toán, ngân quỹ đảm bảo kịp thời, đảm bảo đúng quy định...

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục