Tiếng việt | English

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19

- Ngày 25-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.


Các đại biểu tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Tham gia có lãnh đạo, chuyên viên Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung hội nghị về: tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay và đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học và tăng cường tuyên truyền đến học sinh, sinh viên các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đề ra các giải pháp ôn tập vừa đảm bảo sức khỏe học sinh, sinh viên, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh…  

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục