Các huyện, thành phố trong tỉnh đều là vùng xanh

Video không hợp lệ
- Ngày 14-1, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xã Nhữ Khê (Yên Sơn) là vùng cam.

Theo đó, đối với cấp xã:

- Cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam) có xã Nhữ Khê (Yên Sơn).

- Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) có xã Tiến Bộ, xã Đội Bình, xã Hoàng Khai và xã Nhữ Hán (Yên Sơn); xã Thái Long, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang).

- Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh) có 131 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh) có 7/7 huyện, thành phố.

Đối với cấp tỉnh:

Cấp  độ 1 nguy cơ thấp (vùng xanh).

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục