CCB thành phố Tuyên Quang nỗ lực phát triển kinh tế

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nội dung trọng tâm của các cấp Hội CCB thành phố trong thời gian qua. Tính đến hết năm 2020, toàn Hội có 11/15 cơ sở xã, phường với 198 chi hội thôn, tổ dân phố không có hội viên nghèo, cận nghèo.

Hàng năm, các cấp Hội làm tốt công tác rà soát, phân loại đối tượng hộ nghèo do hội viên làm chủ hộ. Qua đó, tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp hỗ trợ phù hợp. Các cơ sở Hội có kế hoạch phối hợp với Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã, phường hỗ trợ theo nhu cầu, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu trong hội viên.

Hội CCB xã Lưỡng Vượng được biết đến là “điểm sáng” trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo với 11 chi hội không còn hộ nghèo, đạt 100%. Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, các chi hội đã quán triệt đến hội viên, xây dựng kế hoạch, phân công hội viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo về vốn, cây giống, con giống, ngày công lao động. Bên cạnh đó, tổ chức Hội giúp đỡ hội viên các thủ tục hành chính để được vay các nguồn vốn ưu đãi, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật. Hội đã thành lập và duy trì CLB phát triển kinh tế với 15 thành viên. Qua đó, các thành viên tích cực hỗ trợ nhau về kỹ thuật, xây dựng nguồn quỹ gần 100 triệu đồng để giúp nhau về vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 150 lao động với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Nếu như năm 2016, toàn Hội có 2 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo thì đến nay, hội còn 2 hộ cận nghèo (mắc bệnh hiểm nghèo, neo đơn). Hội CCB xã đã xây dựng được 34 mô hình kinh tế tiêu biểu. Trong đó, 1 mô hình cấp trung ương, 4 mô hình cấp tỉnh, 2 mô hình cấp thành phố, còn lại là cấp xã. Số hộ khá, giàu của hội viên là 336/548 hộ hội viên, chiếm 61,3%.

Mô hình nuôi ong kết hợp trồng cây ăn quả của hội viên CCB Nguyễn Văn Sang, thôn Phúc Lộc B,

xã An Khang cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.  Ảnh: Hữu Hoa 

Những năm qua, Hội CCB thành phố vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong đó, Hội đã kêu gọi, vận động nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên đóng góp được 70 triệu đồng, hỗ trợ 2 hội viên nghèo làm nhà ở mới tại xã Kim Phú. Tổ chức Hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH giúp 522 hội viên CCB vay vốn với dư nợ 15,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Trong đó, có 40 lượt hộ hội viên nghèo, cận nghèo được vay 1,36 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, 100% chi hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ tự lập với gần 5,56 tỷ đồng.

Hội viên CCB Trần Văn Hào, Chi hội CCB thôn 28, xã Kim Phú bày tỏ, trong năm 2020, gia đình anh được tổ chức Hội CCB hỗ trợ trên 30 triệu đồng làm nhà ở mới, hội CCB xã đóng góp ngày công hỗ trợ. Có ngôi nhà kiên cố, anh và gia đình yên tâm, nỗ lực làm kinh tế. Gia đình anh được công nhận thoát nghèo trong năm.

Từ sự hỗ trợ của các cấp Hội CCB, đến nay, Hội CCB thành phố chỉ còn 6 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo thuộc xã Kim Phú, Thái Long và phường Mỹ Lâm, Đội Cấn. Nhiều mô hình làm kinh tế giỏi do CCB làm chủ đã xuất hiện và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện nay, toàn Hội có 32 doanh nghiệp, 3 HTX, 58 gia trại, trang trại do cán bộ, hội viên CCB làm chủ với mức thu nhập bình quân từ 100 - 300 triệu đồng trở lên. Hội có 472 hội viên làm kinh tế giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương là 10 hội viên; cấp tỉnh là 46 hội viên, cấp thành phố là 40 hội viên, cấp xã là 376 hội viên. Hội viên có mức sống khá đạt từ 70% trở lên.

Theo ông Trần Doãn Tùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho các hộ cận nghèo có điều kiện tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các phương án sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả, từ đó, giúp hội viên CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, cho quê hương và góp thêm công sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục