Tiếng việt | English

Chăm lo đời sống đồng bào tái định cư

- Thực hiện Quyết định số 1766, ngày 10-10-2011 của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, tỉnh đã có nhiều giải pháp quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân tái định cư. Báo Tuyên Quang có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang về kết quả triển khai công tác di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định số 1766 như thế nào, kết quả đạt được?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011, với tổng mức đầu tư là 1.868,935 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2011-2016, sau đó được Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2020 tại Văn bản số 169/TTg-KTN, ngày 27-1-2016. Lũy kế vốn được giao thực hiện đến hết kế hoạch năm 2018 là  921,831/1.868,935 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,3%. Vốn thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011 đến hết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 chưa được phân bổ là 947,104 tỷ đồng. 


Một góc khu tái định cư xóm 25, xã Kim Phú (Yên Sơn). Ảnh: Quốc Việt.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, tỉnh đã tổ chức thực hiện các nội dung theo mục tiêu Dự án được phê duyệt. Từ năm 2012 đến nay đã ưu tiên đầu tư các hạng mục: Đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho số hộ thuộc diện điều chỉnh, bổ sung so với Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg, ngày 12-01-2007; hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm; hỗ trợ khác để ổn định đời sống và phát triển sản xuất; đầu tư hỗ trợ tạo quỹ đất ở, đất sản xuất giao bổ sung cho hộ tái định cư. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các khu, điểm tái định cư, đã phân bổ 921,831 tỷ đồng vốn đầu tư theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đời sống văn hóa, xã hội tại các điểm tái định cư được cải thiện so với nơi ở cũ, chế độ, chính sách hỗ trợ từ Dự án luôn được thực hiện đúng quy định. Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các điểm tái định cư tập trung và xen ghép được quan tâm đầu tư. Người dân được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhờ giao thông đi lại thuận tiện, các khu dân cư gần các cơ sở khám chữa bệnh các đối tượng chính sách như người có công, hộ nghèo luôn được quan tâm, những tồn tại vướng mắc trong công tác tái định cư đã cơ bản được chính quyền cơ sở chủ động giải quyết. 


Gia đình anh Nguyễn Văn Quyền, thôn Thúy An, An Khang (TP Tuyên Quang)
mở cơ sở xay xát gạo tại nhà. Ảnh: Phạm Duy.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang còn có những khó khăn nào thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Hiện nay, cơ cấu lao động trong cộng đồng nhân dân tái định cư chủ yếu vẫn là hộ nông nghiệp, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, sản xuất của hộ tái định cư phổ biến là độc canh cây lúa. Số lượng lao động được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề sang phi nông nghiệp còn ít, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn cao hơn so với mức trung bình toàn tỉnh, cần được đầu tư hỗ trợ để phát triển kinh tế. Nhiều đầu điểm hạng mục, công trình trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011 đã được tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân tái định cư từ năm 2011, 2012 nhưng đến nay chưa được Trung ương cấp vốn để đầu tư xây dựng gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị, đề nghị. Công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở một số nơi còn thiếu đồng bộ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật có nơi còn hạn chế.

Trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc về đầu tư bổ sung đất sản xuất, chính sách chuyển nhượng đất để đầu tư trưng dụng bổ sung đất sản xuất cho nhân dân tái định cư so với chính sách thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên cùng địa bàn có sự chênh lệch lớn, do vậy việc đầu tư trưng dụng đất sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10-10-2011, tuy nhiên do dự án được lập từ năm 2010 đến nay khi thực hiện có sự thay đổi về chi phí nhân công, giá nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, cùng với tiến độ cấp vốn không đạt như dự kiến. Hầu hết các công trình đều có dự toán vượt so với tổng mức đầu tư được phê duyệt trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg. Vì vậy, khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là thiếu vốn đầu tư, do bố trí vốn hàng năm quá thấp so nhu với cầu và dự án được phê duyệt nên tỉnh rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án. 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới? 

Đồng chí Nguyễn Văn Định: Trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục phối hợp các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác nắm tình hình đời sống và sản xuất của nhân dân tái định cư tại cơ sở, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến chính sách của Nhà nước về công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng theo thẩm quyền từ cơ sở để nhân dân tái định cư yên tâm ổn định đời sống và sản xuất hòa nhập với người dân sở tại. 

Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu với UBND tỉnh và tập trung làm việc với các cơ quan Trung ương để bố trí bổ sung vốn cho Dự án theo đúng Thông báo số 150/TB-VPCP, ngày 21-3-2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Thông báo số 26/TB-VPCP, ngày 21-1-2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ để có nguồn vốn tiếp tục thực hiện Dự án trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục