Tiếng việt | English

Chiêm Hoá biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập giai đoạn 2016-2020

- Ngày 1-10, UBND huyện Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập giai đoạn 2016-2020.


Lãnh đạo huyện Chiêm Hoá tặng Giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2016-2020

Toàn huyện hiện có tổng số 26/26 xã tham gia mô hình “Gia đình học tập”; có 30 nghìn gia đình đạt “Gia đình học tập”; có 160 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” đạt trên 54%; 26/26 xã, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập” thôn, tổ dân phố đạt 100%; hằng năm trên 90% số thôn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”...

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 41 tập thể cộng đồng, dòng họ và 80 gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định 281; tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 89.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục