Chiêm Hóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

- Trong 2 ngày 28 và 29-7, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Chiêm Hóa tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, công chức của UBND xã; trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn huyện.

Học viên được bồi dưỡng, trao đổi, thảo luận 4 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số; nội dung về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; công tác quốc phòng – an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục