Chiêm Hóa hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy

- Ngày 16 và 17-8, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy, vận hành mô hình và phương pháp hỗ trợ nạn nhân cho 72 đại biểu các xã, thị trấn và các thôn, bản trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hướng dẫn triển khai hoạt động các mô hình địa chỉ tin cậy, vận hành mô hình và phương pháp hỗ trợ nạn nhân.

Đại biểu đã được hướng dẫn các hoạt động của mô hình địa chỉ tin cậy như: Các hình thức bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực, nguyên nhân của bạo lực, hậu quả của bạo lực gia đình; hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy; hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Thông qua đó, các đại biểu sẽ vận dụng để triển khai, thực hiện tại cơ sở, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại cộng đồng; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Thu Trang

Tin cùng chuyên mục