Chuẩn bị triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại tỉnh ta

TQĐT - Ngày 5-7-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Tuyên Quang năm 2017.

Sinh viên Đại học Đà Nẵng hưởng ứng cuộc thi “Sinh viên Việt Nam với biển đảo quê hương”.
(Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, Triển lãm trưng bày, giới thiệu bản đồ và tư liệu lịch sử về Trường Sa và Hoàng Sa với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức từ ngày 26-9-2017 đến ngày 30-9-2017 tại Bảo tàng tỉnh.

Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Triển lãm cũng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện Triển lãm, Ban tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới vào ngày 26-9-2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Để đảm bảo thực hiện tốt theo Kế hoạch, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao công việc cụ thể và yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung công việc được giao để triển khai, tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về Triển lãm. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh về nội dung hoạt động và điều kiện tổ chức Triển lãm; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai các hoạt động của Triển lãm đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trước, trong và sau Triển lãm; cung cấp thông tin cho báo chí về Triển lãm và các hoạt động gắn với Triển lãm. Các sở, ngành, huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về Triển lãm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông những ngày diễn ra Triển lãm; đăng ký cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham quan Triển lãm...

Anh Đức

Tin cùng chuyên mục