Tiếng việt | English

Chương trình 135 đem lại diện mạo mới cho vùng khó khăn

TQĐT - Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, đặc biệt là hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Từ thực hiện Chương trình 135, nhiều địa phương hình thành các mô hình sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ngòi Nung, xã Bạch Xa (Hàm Yên) được xây dựng
 từ nguồn vốn Chương trình 135.

Giai đoạn 2016 - 2018, huyện Lâm Bình được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở từ nguồn vốn Chương trình 135 trên 23,5 tỷ đồng. Theo đó, huyện tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng 38 công trình thủy lợi, đường giao thông, nước sạch sinh hoạt... Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trên 6,3 tỷ đồng, huyện hỗ trợ cho 1.074 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

Chương trình 135 thực hiện ở xã Hồng Quang tập trung xây dựng các công trình hạ tầng những nơi khó khăn nhất trong xã. Trong năm 2018, xã đã làm đường bê tông thôn Nà Nghè và công trình đập thủy lợi thôn Pooi, mỗi công trình trị giá trên 500 triệu đồng, đã đưa vào sử dụng. Đối với hỗ trợ sản xuất, trên cơ sở được phân bổ 285 triệu đồng, xã đã rà soát, hỗ trợ 57 hộ mua bò sinh sản theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng chung sức. Theo đó mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 5 triệu đồng giúp các hộ mua bò sinh sản. 

Giao thông thuận tiện, sản xuất thuận lợi hơn, cuộc sống của người dân ngày một đổi thay, Chương trình 135 đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo ở những nơi còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Yên. Theo ông Nông Quang Sự, Trưởng phòng Dân tộc huyện Hàm Yên, trong 2 năm (2017, 2018) huyện được đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở vùng khó khăn và khoảng 8 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất. Nhờ nguồn vốn này mà nhiều thôn, bản có đường giao thông thuận tiện, có nhà sinh hoạt cộng đồng, nhiều hộ có điều kiện hơn trong phát triển sản xuất. 

Chứng minh về hiệu quả nguồn vốn 135, Chủ tịch UBND xã Bạch Xa, La Văn Hạnh cho biết, trong 2 năm qua, xã đã xây dựng được 4 nhà sinh hoạt cộng đồng, trên 2,5 km đường thôn, bản, gần 500 m kênh mương ở vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng thời hỗ trợ người dân giống cây trồng, máy móc sản xuất. 

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh với tổng kinh phí trên 115,6 tỷ đồng, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch phân khai thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 qua 3 tiểu dự án. Trong đó, dự án 1, hỗ trợ xây dựng mới 197 công trình, duy tu bảo dưỡng 29 công trình; Dự án 2, hỗ trợ 2.386 máy móc thiết bị sản xuất, xây dựng 79 chuồng trại, 2.543 cây giống, 11.787 con vật nuôi để người dân vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất; dự án 3, tổ chức 25 lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Ban Dân tộc tỉnh cũng phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình 135 thuộc Ủy Ban Dân tộc, UBND huyện Na Hang giao 6.480 con cá Lăng giống và thức ăn cho 15 hộ nghèo, cận nghèo xã Sơn Phú (Na Hang) với kinh phí 340 triệu đồng theo dự án “xây dựng mô hình nuôi cá lăng lồng bè trong lòng hồ xã Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”. Đồng thời, phối hợp với Viện Chiến lược, chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc và UBND huyện Yên Sơn giao 60 con bò cái sinh sản cho 15 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo ở xã Tiến Bộ, xã Phúc Ninh theo dự án “xây dựng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

Thực hiện hiệu quả Chương trình 135 với nhiều cách làm sáng tạo đã đem lại diện mạo, cuộc sống mới cho vùng khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.               

   Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục