Dành 4.500 tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã ban hành Kế hoạch số 1681/ TCGDNN-ĐTTX ngày 3-8-2021 về việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Dự kiến, gói chính sách này có tổng kinh phí là 4.500 tỷ đồng, áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 31-12-2022.

Điều kiện hỗ trợ là người sử dụng lao động phải đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định; doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020...

Thời gian nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ bắt đầu từ nay đến hết ngày 30-6-2022.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục