Tiếng việt | English

Đánh giá tiến độ thực hiện 2 Dự án về quản lý dân cư

- Ngày 30-9, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.


Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đang được Công an các đơn vị, địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ, bám sát chương trình, kết hoạch, mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận, nêu rõ bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện; đề xuất những giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục