Hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ

- Thực hiện Công điện số 17/CĐ-QG, ngày 3-11,  Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả sâu điều tiết lũ hồ thủy điện Tuyên Quang đảm bảo mực nước theo đúng quy định.

Hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ để đảm bảo an toàn công trình.

Theo đó, 15h ngày 3-11, hồ thủy điện Tuyên Quang vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn công trình. Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các huyện, thành phố khẩn trương thông báo đến chính quyền, nhân dân các địa phương ven sông, chủ đầu tư, các đơn vị có công trình đang thi công trên sông, ven sông, cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy... khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang chủ động di dời lồng bè, cư dân vùng trũng, thấp và thực hiện các biện pháp phòng, tránh; chủ động đảm bảo an toàn người, tài sản, đặc biệt lưu ý trường hợp diễn biến mưa lớn bất thường. Ngành Giao thông và Vận tải chỉ đạo các phương tiện giao thông đường thủy; tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực cầu phao, cầu treo, đập tràn ngầm, bến đò  khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

   Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục