Tiếng việt | English

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

- Thực hiện Văn bản số 606 ngày 24 - 5 - 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma túy. Cùng với đó, thực hiện các biện pháp giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Sau khi hoàn thành cai nghiện, anh Nguyễn Văn Hải, tổ Phúc Hương 2, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa)
đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn, phát triển mô hình sửa chữa xe máy
mang lại thu nhập ổn định.

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 658 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2019 và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26-6) đến các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, triển khai và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn cho người nghiện ma túy đi điều trị, cai nghiện với hình thức phù hợp; tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 94 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chú trọng đến công tác quản lý, giám sát người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện. Cùng với đó, tiến hành kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy; phân công tổ chức, cá nhân tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người nghiện ma túy trong việc thực hiện kế hoạch cai nghiện; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người cai nghiên tại gia đình, cộng đồng... Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

Ở các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trong tỉnh, việc triển khai, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy cũng đã được thực hiện rộng rãi. Các địa phương đã treo các băng zôn tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các trục đường trung tâm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác phát hiện, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Ông Lý Đức Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) nói, để hỗ trợ các đối tượng sau cai nghiện hòa nhập với cộng đồng, xã đã tạo điều kiện để họ được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất. Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, xã tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của ma túy và các tệ nạn xã hội để mọi người cùng tránh xa. 

Theo thống kê, tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.107 người. Trong đó, cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh là 65 người, còn lại là điều trị tại cơ sở điều trị methadone và tại gia đình, cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, 100% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy đã thành lập các Tổ công tác cai nghiện. Cùng với đó, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện hiện có trên địa bàn tỉnh.

Với các giải pháp phòng, chống ma túy được thực hiện phù hợp, hiệu quả đã góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Bài, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục