Kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi có điều chỉnh khu vực

- Ngày 4-6-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc, ngày 18-6-2021, chính sách BHYT cho bà con đang sinh sống ở những khu vực này cũng có nhiều thay đổi.

Theo BHXH tỉnh Tuyên Quang, từ 1-7-2021, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện điều chỉnh giảm thẻ BHYT. Việc điều chỉnh được thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tổng số giảm là 114.264 người. Trong đó, có 106.158 người là dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (mã thẻ DT) và 8.106 người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (mã thẻ DK).


Người dân tổ 1, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang) xem tờ rơi tuyên truyền BHYT tự nguyện.    

Ngày 16-6-2021, BHXH tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4-6-2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, ban hành Văn bản số 870/BHXH-CST, ngày 26-6-2021 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện về việc thực hiện một số nội dung trong công tác cấp thẻ BHYT. Cùng với đó tổ chức rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách BHYT từ ngày 1-7-2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đối với đối tượng được ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT và tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tại các khu vực thay đổi chính sách BHYT, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức nhằm kịp thời thông tin, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho bà con nhân dân. Bà Bùi Thị Mừng, tổ 4, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang) cho biết, với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, bà cùng với cán bộ bảo hiểm địa phương đã tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của việc tham gia BHYT liên tục 5 năm và ý nghĩa của BHYT trong khám, chữa bệnh. Từ đó, khuyến khích bà con tiếp tục tham gia BHYT tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhờ đó, 20 hộ gia đình trong tổ dân phố không được hưởng BHYT miễn phí theo quyết định mới đã chủ động đăng ký mua và duy trì thẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Luyện, Trưởng phòng Cấp sổ thẻ, BHXH tỉnh, việc điều chỉnh chính sách tại khu vực có tác động trực tiếp đến tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân. Trong đó tác động trực tiếp đến 114.264 người tại 698 thôn thuộc 58 xã (bao gồm cả các xã được công nhận đạt nông thôn mới). Tính đến hết 30-6-2021, số người tham gia BHYT là 759.219/795.044 người, đạt 95,49%, nay giảm 12,2%, theo đó tỷ lệ bao phủ mới chỉ đạt 83,35%. Nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân, BHXH tỉnh đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tiếp tục phát động thi đua điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, ngành BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Qua đó đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người dân.                   

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục