Tiếng việt | English

Linh hoạt công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số

- Trong những năm qua, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt từ tuyên truyền miệng, vận động, nêu gương... Qua đó từng bước giúp nhận thức của đồng bào được nâng cao và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ đổi mới công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép với các phong trào của các đoàn thể, kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt, chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng thôn, người có uy tín tại cộng đồng.


Đồng chí Phùng Văn Thắng (bên trái), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Khuôn, xã Phú Lương vận động người Dao trồng rừng sản xuất.

Chuyện hiến đất làm đường ở xã Phúc Yên (Lâm Bình) đã cho thấy công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền xã có cách làm linh hoạt. Tuyến đường ĐT.185 Phúc Yên - Khau Cau dài 12 km được xây dựng do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 43 tỷ đồng. Theo chủ trương, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, không có kinh phí đền bù. Vậy mà, đoạn đường này đã được mở rộng 5,5 m - 6 m nhờ 160 hộ dân ở 4 thôn đã tự nguyện hiến gần 53.000 m2 đất, tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc trên đất để giải phóng mặt bằng. Có được kết quả này là do cán bộ xã đã xuống cơ sở họp dân, vận động, giải thích đến từng gia đình về chủ trương của tỉnh, ý nghĩa và cả những lợi ích con đường đem lại trong phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác cán bộ, đảng viên ở đây đã nêu gương làm trước để người dân tin làm theo. Anh Đặng Tòn Sểnh, Trưởng thôn Khau Cau, xã Phúc Yên hào hứng kể, ngày san đất, làm nền đường nhà cùng làm với đơn vị thi công. Gia đình đã lùi tường rào vào hơn 2 m chiều rộng, kéo dài gần 30 m. Mình là Trưởng thôn mà, phải đi đầu. Thế nên 4 km đường qua thôn Khau Cau, thôn gần 100% đồng bào Dao sinh sống không mắc ở đoạn nào vì người dân hiến 33.000 m2 đất.

Nhà văn hóa thôn Đồng Khuôn, xã Phú Lương (Sơn Dương) được xây dựng khang trang theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Đồng chí Phùng Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết: Thôn có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, nhưng không có quỹ đất. Để làm được nhà văn hóa, thôn đã xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, thống nhất phương án, sau đó họp dân xin ý kiến và vận động nhân dân hiến đất để làm. Đồng chí Thắng đã tiên phong hiến gần 400 m2 đất. Từ sự gương mẫu đi đầu của đồng chí Bí thư Chi bộ, 5 hộ dân cũng đã tự nguyện hiến 2.600 m2 nữa để đủ quỹ đất xây dựng nhà văn hóa. Theo đó, thôn đã vận động được 6 hộ dân hiến 3.000 m2 đất ruộng để làm nhà văn hóa. Có đất xây dựng, Đồng chí Thắng lại vận động người dân đóng góp 136 triệu đồng và góp công để san nền hoàn thành xây dựng nhà văn hóa trị giá gần 400 triệu đồng.

Bên cạnh cán bộ cơ sở thì người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp thêm sức mạnh vào công tác dân vận đạt hiệu quả. Tiêu biểu như ông Vương Văn Bình, dân tộc Sán Chay người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Tân Hải Thành, xã Thái Long (thành phố Tuyên Quang) gương mẫu tự tháo dỡ trên 40 m tường rào xây, chặt bỏ hoa màu để hiến cho Nhà nước gần 80 m2 đất vườn thi công tuyến đường trục xã đoạn từ Quốc lộ 2 vào Trung tâm xã Thái Long. Ông còn tích cực tham gia cùng tổ công tác của xã, đến từng nhà có đất phải giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động cho nhân dân chủ trương làm đường của Nhà nước, tuyên truyền cho nhân dân hiểu những lợi ích khi công trình đường giao thông hoàn thành sẽ mang lại sự thuận tiện trong việc đi lại, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng khang trang hơn, cảnh quan sạch - đẹp hơn... Bằng sự gương mẫu của bản thân, kết hợp với các mối quan hệ tình cảm làng xóm, họ tộc ông Bình đã trực tiếp vận động được thêm 5 hộ dân trong thôn hiến hơn 200 m2 đất và tháo dỡ trên 200 m hàng rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường trục xã. Mỗi nơi có cách vận động nhân dân, nhưng tựu chung lại ở đâu cán bộ hiểu dân, phát huy được vai trò người đứng đầu, đảng viên, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thì ở đó các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được người dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
                 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục