Na Hang bồi dưỡng chính trị cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên

- Từ ngày 1 đến 28-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Hang tổ chức 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 1.000 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện.

 Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những nội dung cốt lõi, vấn đề mới của các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; công tác cải cách thủ tục hành chính; thông tin tình hình thế giới và trong nước; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện những tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm, nhất là thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

Qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, giáo viên nâng cao kiến thức, trình độ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục